7. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 24. novembra 2016 ob 15. uri

Datum: 21.11.2016
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta


MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-23/2016-1
Nova Gorica, 21. november 2016     

 


V  A  B  I  L  O

 


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12)  sklicujem 7. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

 

v ČETRTEK, 24. novembra 2016 ob 15.00 uri  
v veliki dvorani MONG.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog Sklepa o imenovanju v.d. direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica.   

Sklep o imenovanju v.d. direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

 


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

 


                          Matej Arčon
                          ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam