30. seja odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 16.4.2018 ob 16.30 uri

Datum: 13.04.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo
in zdravstvo

 

Številka: 900-29/2014-80
Nova Gorica, 13. aprila 2018


V A B I L O

Sklicujem 30. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 16. aprila 2018 ob 16.30 uri
v zeleni  dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Potrditev zapisnika 29. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 29. 1. 2018
2.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
3.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                mag. Lara Beseničar Pregelj
                                           PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam