1. seja komisije za peticije in enake možnosti, ki bo v sredo, 9. maja 2018 ob 16. uri

Datum: 19.04.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za peticije in
enake možnosti

 

Številka: 900-13/2018-2
Nova Gorica, 18. aprila 2018

 

V A B I L O


Sklicujem 1. sejo komisije za peticije in enake možnosti, ki bo v

 

SREDO, 9. maja 2018 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlagan dnevni red:

1.    Obravnava vloge Marka Smerajca
2.    Razno.

 


Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 


dr. Klemen Miklavič
PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam