34. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v torek, 22. maja 2018 ob 18. uri

Datum: 18.05.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-28/2014-91
Nova Gorica, 18. maja 2018


V A B I L O


Sklicujem 34. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


TOREK, 22. maja 2018 ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 33. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport z dne  17. 4. 2018
2.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica
3.    Razno.

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


 
                                             Tatjana Krapše
                                             PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam