36. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v sredo, 23. maja 2018 ob 16. uri

Datum: 18.05.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-27/2014-77
Nova Gorica, 18. maja 2018


V A B I L O


Sklicujem 36. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


SREDO, 23. maja 2018 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 35. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 18. 4. 2018
2.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka v letu 2017  
3.    Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)
4.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Najemni pogodbi za nedoločen čas za poslovni prostor na Cesti IX. korpusa 61 v Solkanu
5.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                              Tomaž Jug
                                            PREDSEDNIK

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam