5. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v ponedeljek, 22. julija 2019 ob 18.30 uri

Datum: 19.07.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-16/2019-8
Nova Gorica, 19. julija 2019


V A B I L O


Sklicujem 5. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 22. julija 2019 ob 18.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 4. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 17. 6. 2019
2.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019
3.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


    Damjana Pavlica
    PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
• župan
• člani odbora
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam