8. seja odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 21. oktobra 2019 ob 16. uri

Datum: 18.10.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo

 

Številka: 900-18/2019-18
Nova Gorica, 17. oktobra 2019


V A B I L O


Sklicujem 8. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 21. oktobra 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Potrditev zapisnika 7. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 23. 9. 2019
2.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018
3.    Predlog Odloka o občinskih denarnih, socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)
4.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                          Vida Škrlj
                                            PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam