9. seja Odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v torek, 19. novembra 2019 ob 15. uri

Datum: 16.11.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-17/2019-27
Nova Gorica, 14. novembra 2019

V A B I L O


Sklicujem 9. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


TOREK, 19. novembra 2019 ob 15.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 8. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki je bila 23. 10. 2019
2.    Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023
3.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)
4.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020
5.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)
6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)
7.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                              Simon Rosič
                                            PREDSEDNIK

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam