Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem

Datum: 10.06.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: KS Šempas

MESTNA OBČINA
NOVA GORICA
KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPAS

                   

Na podlagi 20. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter 40. in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Mestna občina Nova Gorica – Krajevna skupnost Šempas 

 

objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

 

 

 

Poslovni prostor, ki je predmet oddaje v najem se nahaja v zadružnem domu Krajevne skupnosti Šempas, Šempas 29, 5261 Šempas, v pritličju stavbe – poslovni prostor 33 m2 s pripadajočim dvoriščem v izmeri 39 m2, parc. št. 558/1 k.o. 2313-Šempas (ID 1463061).

 

Poslovni prostor se bo oddal v najem z neposredno pogodbo, ki bo sklenjena med najemodajalcem Krajevno skupnostjo Šempas in najemojemalcem,­ in sicer 15 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si .

 

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na predsednico Krajevne skupnosti Šempas, ga. Damjano Pavlica,  na telefonu +38641628181.

 

                            

Damjana Pavlica

Predsednica KS Šempas

 

 


< Nazaj na seznam