Razpis za oddajo v najem lokala na Kajakaškem centru v Solkanu

Datum: 24.10.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Javna ponudba za oddajo poslovnega prostora v Kajakaškem centru Solkan - info objekt v najem

 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 50/2014, 76/2015) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavljamo JAVNO     PONUDBO ZA   ODDAJO   POSLOVNEGA   PROSTORA   V   NAJEM in sicer poslovni prostor v Kajakaškem centru – info objekt Solkan, 5250 Solkan, s površino 118,55 m2 in teraso v izmeri 73,10 m2, za opravljanje gostinske dejavnosti – bar.

Rok: Pisne ponudbe z oznako »PONUDBA ZA POSLOVNI PROSTOR, Kajakaški center info objekt – NE ODPIRAJ« morajo ponudniki dostaviti najkasneje do 24.10.2017 do 12.30 ure na naslov: Javni zavod za šport Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.

 

Razpis_JZS_najem_kajak 10102017.pdf