Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Celostna prometna strategija (CPS)

  • DATUM OBJAVE 13. maj 2022

  • STATUS PROJEKTA: Zaključeni projekti
  • PREDVIDEN ZAKLJUČEK: 2017

V finančni perspektivi 2014–2020 je Slovenija v okviru evropske kohezijske politike podpirala trajnostni urbani razvoj s strategijami, ki določajo celostne ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo mestna območja, ob upoštevanju potrebe po spodbujanju povezave med urbanimi in podeželskimi območji. Izdelava Celostne prometne strategije se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Mestna občina Nova Gorica se je prijavila na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje priprave Celostnih prometnih strategij (CPS) in bila pri tem uspešna.

S celostno prometno strategijo, ki je nadgradila regionalno CPS čezmejne Goriške regije, pripravljeno v okviru transnacionalnega projekta PUMAS, je MONG konkretizirala proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometne infrastrukture in upravljanja prometnega sistema v občini. Aktivnost je skladna z usmeritvami Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OPKP). CPS je bil v letu 2017 sprejet na mestnem svetu in je podlaga za možnost pridobitve sredstev za izvajanje ukrepov v okviru prednostne naložbe tematskega cilja OKPK: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Priprava CPS je bila s strani EU sofinancirana v višini 85% upravičenih stroškov.

Mestna občina Nova Gorica z Novo Gorico je regijsko središče, v katerem morajo prometne razmere slediti temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti z energetsko učinkovitimi, prostorsko manj potratnimi, okoljsko manj škodljivimi in zato bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in regiji. Prav zato je Mestna občina Nova Gorica pristopila k pripravi celostne prometne strategije, ki predstavlja nadgradnjo temeljnih dokumentov občine, kot so Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12) in Trajnostna urbana strategija, Nova Gorica 2020.

Mestna občina Nova Gorica je med najbolj aktivnimi občinami na področju trajnostne mobilnosti, kar smo  želeli nadgraditi z novo Celostno prometno strategijo (CPS). Ta se navezuje na Celostno prometno strategijo čezmejne Goriške regije, kjer je eden od zaključkov tudi ta, da bi Čezmejna goriška regija lahko postala zgled sodobno organizirane regije. Postala bi živahno, privlačno območje s celovito oziroma pametno stkano mrežo različnih oblik prevozov, ki bi omogočala ponudbo vseh potovalnih načinov brez vpliva administrativnih meja. Tako zasnovan sistem ne bi več omejeval, temveč ponujal nove možnosti dostopa, potovanja, druženja, poslovanja, rasti ter bivanja.

V finančni perspektivi 2014–2020 je Slovenija v okviru evropske kohezijske politike posebej podpirala trajnostni urbani razvoj s strategijami, ki določajo celostne ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo mestna območja, ob upoštevanju potrebe po spodbujanju povezave med urbanimi in podeželskimi območji.

Izdelava Celostne prometne strategije se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoja urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Namen nadgrajene Celostne prometne strategije je zasnovati dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa, ki bo prebivalcem in obiskovalcem občine ponujal bolj učinkovite, vključujoče, okolju in zdravju prijazne ter cenejše oblike potovanja po občini. Tak prometni sistem bo pripomogel k večji kakovosti življenja, konkurenčnosti in privlačnosti občine kot prostora za bivanje, delo in prosti čas.

Pri oblikovanju strategije je bila ključna vključenost javne uprave, gospodarstva in prebivalcev, zato so bili v procesu priprave vabljeni vsi občani, da aktivno prispevajo k viziji za Novo Gorico, naš prostor.

 

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Kohezijski sklad

CPS MONG

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti