Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Vzpostavitev povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice

 • DATUM OBJAVE 13. maj 2022

 • STATUS PROJEKTA: Projekti v izvajanju
 • PREDVIDEN ZAKLJUČEK: 31. 12. 2023
 • VREDNOST PROJEKTA: 5.514.728,54 €
 • DELEŽ SOFINANCIRANJA: 2.636.086,36 EUR (prispevek EU in slovenska udeležba)

Evropski sklad za regionalni razvojNamen operacije je zasnovati in oblikovati nove kolesarske povezave, z namenom izboljšanja prometne varnosti in povečanja atraktivnost kolesarskega prometa. Namen projekta je vzpostaviti celovit sistem trajnostne mobilnosti z vzpostavljanjem pogojev za krepitev aktivnih načinov trajnostne mobilnosti pri občanih.

Poleg celostnega prometnega načrtovanja in urejanja infrastrukture bodo sočasno potekale tudi aktivnosti za spremembo potovalnih navad občanov, dnevne mobilnosti delovno aktivnih prebivalcev ter obiskovalcev mesta in okolice (Vir: Trajnostna urbana strategija, Nova Gorica 2020).

Kolesarske poti, ki so predmet investicije so:

 • Rejčeva ulica
 • Delpinova ulica
 • Podaljšek Delpinove ulice
 • Vojkova cesta 
 • Ulica XXX. divizije 
 • Južna kolesarska pot 
 • Trubarjeva ulica
 • Podaljšek Kidričeve ulice
 • Streliška cesta
 • Cankarjeva ulica

Namen projekta je zmanjšati avtomobiliziran promet in s tem poskrbeti za zmanjšanje izpustov CO2, torej prispevati k čistejšemu bivalnemu okolju na eni strani, na drugi strani pa spodbujati med prebivalci športno rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog. Izvedba projekta bo s spodbujanjem kolesarjenja pripomogla tudi k večjemu srečevanju med prebivalci, njihovi socializaciji in povezljivosti. V okviru projekta je predviden ureditev posameznih odsekov mestnega kolesarskega omrežja Nove Gorice, ki je trenutno nepovezano in nedokončano, ureditev centra trajnostne mobilnosti ter ureditev ostale kolesarske infrastrukture (parkirišč za kolesa ter urbane opreme, števec za štetje prometa ipd.). Predvidena je ureditev oziroma izgradnja kolesarskih povezav po Rejčevi ulici, Cankarjevi ulici, Delpinovi ulici in Trubarjevi ulici, po Vojkovi cesti in Ulici XXX. Divizije ter izgradnja Južne kolesarske poti od podaljška Delpinove ulice do mostička čez Koren ter priključitev na Streliško cesto do vadbene jase v Panovcu. Poleg rekonstrukcije in novogradnje kolesarskih poti je predvidena vzpostavitev centra trajnostne mobilnosti, ki bo zlasti namenjen informiranju, ozaveščanju in izobraževanju javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. Center trajnostne mobilnosti bo nudil informacije o prometnih storitvah, trajnostni mobilnosti, možnost podajanja pobud, omogočal organizacijo dogodkov, prodajo vozovnic ipd.

Cilj je na območju mesta Nova Gorica zgraditi, rekonstruirati in vzpostaviti povezano kolesarsko omrežje vsakodnevnih kolesarskih poti znotraj mesta ter vzpostaviti centra trajnostne mobilnosti. S tem se želi izboljšati prometno varnost kolesarjev in povečati uporabo koles kot obliko dnevne mobilnosti. Izvedba projekta pa bo omogočala tudi doseganje naslednjih ciljev:

- povečati delež kolesarjenja,

- zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih poti s kolesom,

- zmanjšati število prometnih nesreč, v katerih so soudeleženi kolesarji in pešci,

- povečati prometno varnost in občutek varnosti kolesarjev,

- prispevati k trajnostnemu razvoju mobilnosti in spremembi mobilne kulture,

- izboljšati dostopnost za osebe z zmanjšano mobilnostjo,

- zmanjšati emisije CO2,

- izboljšati urbano okolje (ureditev javnih površin),

- spodbujati športno-rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog med prebivalci,

- povečati kakovost življenja v mestu in s tem privlačnost mesta kot bivalnega okolja.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednosten osi 4 »Trajnostna raba in proizvodna energije in pametna omrežja«. Tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifični cilj 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.