Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Širitev sistema izposoje koles GO2GO

 • DATUM OBJAVE 13. maj 2022

 • STATUS PROJEKTA: Projekti v izvajanju
 • PREDVIDEN ZAKLJUČEK: september 2023
 • VREDNOST PROJEKTA: 525.077,35 EUR z DDV

Kohezijski sklad

Projekt »Širitev sistema izposoje koles GO2GO« zajema postavitev 13 novih postajališč s skupaj 96 priklopnimi mesti (47 priklopnih mest za električna kolesa in 49 priklopnih mest za navadna kolesa) za izposojo koles v okviru sistema izposoje koles GO2GO, dobavo koles (30 električnih koles, 22 navadnih koles, 1 tandem električno kolo in 1 e-tovorno kolo), postavitev urbane opreme (4 stojala za hitro popravilo koles) ter nadgradnjo oziroma ureditev kompatibilnosti programske opreme z obstoječim sistemom upravljanja izposoje koles na urbanem območju MO Nova Gorica, in sicer v mestu Nova Gorica in v primestnih naseljih Solkan, Kromberk, Pristava in Rožna Dolina.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (www.euskladi.si).

 

Viri financiranja:

Kohezijski sklad (KS):

240.549,19 EUR

Proračun Republike Slovenije:

42.449,86 EUR

Mestna občina Nova Gorica:

242.078,03 EUR

 

Prispevek projekta k doseganju kazalnikov učinka OP EKP 2014-2020.

Prednostna os 4, prednostna naložba 4.4, specifični cilj 1: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih

ID

Kazalnik

Vrsta kazalnika

Merska enota

Ciljna vrednost

2023

4.14

Število celostnih prometnih strategij v izvajanju

učinka

število

1

4.17

Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij

učinka

število

1

 

Izvedba projekta bo pripomogla k doseganju kazalnikov učinka in rezultata Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalen urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

 

Osnovni namen projekta je ureditev okolju prijazne trajnostne prometne infrastrukture, t.j. razširitev sistema izposoje koles v MO Nova Gorica, ter s tem zagotovitev pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje ter povečanje deleža kolesarjenja pri opravljanju vsakodnevnih poti. S tem se bo vsaj del voznikov osebnih avtomobilov preusmerilo na bolj trajnostno obliko mobilnosti. Prispevalo se bo k zmanjšanju prometnih zastojev, zmanjšanju negativnih vplivov motoriziranega prometa na okolje ter vzpodbudilo trajnostno mobilnost, predvsem pa uporabo koles. Z izvedbo projekta se bo prispevalo k razvoju trajnostne mobilnosti, ki daje v ospredje človeka, ter s tem izboljšanje kakovosti njegovega bivanjskega okolja. S tem se bo zagotovilo primerno infrastrukturo za trajnostno mobilnost in njeno uporabnost ter tudi možnost izbire trajnejših oblik prevoza na območju. Z vzpostavitvijo kvalitetnega bivalnega okolja, načrtovanega po meri ljudi in ne avtomobilov, se bo prebivalcem omogočilo višjo kakovost bivanja in se jih bo hkrati nagovorilo k pogostejšemu izboru kolesarjenja kot potovalnega načina. Ukrep se bo izvedlo z namenom izboljšanja pogojev za kolesarje (večja prehodnost in dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje povezav ipd.).

 

Glavni cilj projekta je na urbanem območju MO Nova Gorica razširiti obstoječi sistem izposoje koles GO2GO, in sicer vzpostaviti 13 novih postaj s 96 priklopnimi mesti ter jih ustrezno opremiti z dodatnimi 54 kolesi, s ciljem razbremenitve urbanega območja občine motoriziranega prometa, povečanja deleža potovanj, opravljenih s kolesom ter zmanjšanja emisij CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa. S tem se bo zmanjšalo tudi število opravljenih potniških kilometrov z osebnim vozilom na urbanem območju za 56.764,8 km letno, kar predstavlja zmanjšanje emisij CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa kar za 8,1174 ton CO2 letno.

 

Predvidene lokacije novih postaj so naslednje:

 1. Železniška postaja
 2. Hotel Sabotin
 3. Supernova
 4. Športni park (ob telovadnici Partizan)
 5. Kajak center
 6. Ulica Milojke Štrukelj (v križišču s Prvomajsko ulico)
 7. Šolski kare ob Rejčevi ulici (ob glavnem vhodu v Športni park)
 8. Cankarjeva ulica (v križišču z Ulico Ivana Regenta)
 9. Kromberk cerkev (ob Domu krajanov Kromberk)
 10. Kromberk Loke (ob avtobusnem postajališču)
 11. Pristava (ob športnem igrišču)
 12. Rožna dolina pri Merkurju
 13. MIC Šolski center