Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk

 • DATUM OBJAVE 13. maj 2022

 • STATUS PROJEKTA: Projekti v izvajanju
 • PREDVIDEN ZAKLJUČEK: september 2023
 • VREDNOST PROJEKTA: 5.925.737,52 EUR z DDV

Projekt »Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica-Kromberk« predvideva izgradnjo nove poslovno-ekonomske cone Nova Gorica–Kromberk na območju Kromberka, južno od Kromberške vpadnice in ob obstoječi industrijski coni. Nameravani projekt zajema ureditev cestnih povezav in komunalne infrastrukture za novo poslovno-ekonomsko cono, ki se bo razprostirala na površini 4,43 ha.

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.euskladi.si).

 

Viri financiranja:

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR):

1.960.000,00 EUR

Proračun Republike Slovenije:

840.000,00 EUR

Mestna občina Nova Gorica:

3.125.737,52 EUR

 

Prispevek projekta k doseganju kazalnikov rezultata in učinka OP EKP 2014-2020.

ID

Kazalnik

Vrsta kazalnika

Merska enota

Ciljna

vrednost

Ciljno

leto

Prednostna os 3, prednostna naložba 3.1,

specifični cilj 2: Povečanje dodane vrednosti MSP

3.6

Število podprtih investicijskih projektov za fizično / poslovno infrastrukturo

učinka

število

1

2023

 

Površina novo opremljene ekonomsko poslovne cone

učinka

ha

4,43

2023

 

Zasedenost novo opremljenih uporabnih površin ekonomsko poslovne cone, namenjenih podjetniški dejavnosti

rezultata

%

60

2026

Izvedba projekta bo pripomogla k doseganju kazalnikov učinka in rezultata Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 2 »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

 

Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinancirata upravičene stroške izvedbe projekta »Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica–Kromberk«, ki je bil vključen v Dopolnitev št. 3 k Dogovoru za razvoj regij Goriške regije št. 3030-47/2018/93 dne 13.04.2021.

 

Osnovni namen projekta je, da z izgradnjo poslovno-ekonomske cone Nova Gorica-Kromberk zagotovi manjkajoče komunalno opremljene in prometno dostopne površine za opravljanje oziroma širitev poslovne dejavnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij. Investicija je namenjena tako lokalnim kot tudi zunanjim potencialnim investitorjem (podjetnikom), ki bodo v Mestno občino Nova Gorica pripeljali nove dejavnosti ali razširjali obstoječe ter s tem ustvarili dodatna delovna mesta. Namen investicije je tudi prispevati k povečanju dodane vrednosti podjetij ter nenazadnje posredno izboljšati privlačnost Mestne občine Nova Gorica tako za gospodarsko aktivnost kot za naseljevanje.

 

Izvedba projekta bo omogočila dosego naslednjih splošnih ciljev:

 • povečati ponudbo trenutno manjkajočih ustrezno komunalno opremljenih in prometno dostopnih zemljišč za opravljanje poslovne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica,
 • s tem omogočiti zainteresiranim podjetjem, da si po konkurenčnih cenah zagotovijo ustrezne površine za njihov gospodarski oziroma podjetniški razvoj,
 • povečati privlačnost lokalnega okolja za privabljanje novih, tudi tujih investitorjev,
 • ustvariti pogoje za nastajanje novih podjetij in širitev obstoječih ter za razvoj novih dejavnosti,
 • s tem ustvariti pogoje za nova delovna mesta na območju investicije,
 • izboljšati delovne in bivanjske pogoje lokalnega prebivalstva,
 • prispevati k zmanjšanju »bega možganov«,
 • prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na lokalni ter širši regionalni in državni ravni.

Računalniški prikaz poslovno-ekonomske cone.

Računalniški prikaz poslovno-ekonomske cone.

 

Računalniški prikaz poslovno-ekonomske cone.

Računalniški prikaz poslovno-ekonomske cone.