Projekti v izvajanju

Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles Go2Go

Povzetek projekta:

V sklopu projekta, ki je sofinanciran s Kohezijskega sklada v okviru Javnega poziva Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, je Mestna občina Nova Gorica vzpostavila sistem izposoje koles z ureditvijo šestih lokacij, na katerih je skupno 48 priklopnih mest za električna in navadna kolesa. V sklopu projekta smo nabavili električna in navadna kolesa (35) ter naročili storitev vzdrževanja sistema. 

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 30. 9. 2021

Vrednost projekta: 251.696,67 EUR

Delež sofinanciranja: 128.733,46 EUR (Kohezijski sklad)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

eks-logo

 

Glavni razlog in namen projekta:

Razlogi za investicijsko namero je slab izkoristek kolesarskega omrežja in ugodni pogoji, ki jih ponuja območje, za njegov nadaljnji razvoj. Cilj investicije je zato vzpostavitev sistema za izposojo koles, ki je enostaven za uporabnika, zagotavlja pogoje za opravljanje kratkih poti s kolesom in s tem prispeva  k spremembi mobilne kulture.

Osnovni namen investicijskega projekta je uvedba sistema izposoje javnih koles v MONG in s tem preusmeritev iz motoriziranega prometa na kolesa, kar prinaša številne pozitivne učinke pri iskanju rešitev za premajhno število parkirnih mest, zmanjševanje prometnih konic, izpuste toplogrednih plinov, prekomerno obremenjenost okolja s hrupom in pomanjkanje gibanja.

 

Cilj projekta:

Projekt predvideva vzpostavitev sistema izposoje koles z ureditvijo 6 lokacij na območju Mestne občine Nova Gorica, dobavo in montažo opreme (programska oprema in infrastruktura – postajališča, priklopna mesta, terminali, …), nabavo in dobavo 22 navadnih in 7 električnih koles ter storitev vzdrževanja in upravljanja sistema izposoje koles (3 leta). Sistem uporabniku daje možnost alternativnih oblik mobilnosti in s tem pomembno vpliva na zmanjšano uporabo osebnih avtomobilov, kar bo imelo številne ekonomske, družbene kot okoljske prednosti. Projekt pozitivno vpliva na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vpliva na višji nivo rekreacije prebivalstva in tako na fizično kot psihično zdravje ljudi. Nenazadnje bo imel sistem izposoje tudi pomembno promocijsko vrednost, saj se bo na tak način promoviralo kolesarjenje in trajnostno mobilnost nasploh. To bo prineslo mestu večjo prepoznavnost, možnost nadaljnje rasti, modernizacijo in izboljšanje pogojev za razvoj turizma.

 

Lokacije za izposojo so uporabnikom na voljo na šestih predelih v mestu, in sicer:

  • Kidričeva center
  • OŠ Milojke Štrukelj
  • Rožna Dolina – zahod
  • Kromberk-bratov Hvalič
  • Gradnikove brigade sever
  • Solkan – most.

V sklopu projekta MUSE (Interreg SLO-ITA) pa sta bili vzpostavljeni še dve postajališči, in sicer:

  • Kidričeva jug
  • Šempeter – pošta.

Spletna stran: Sistem izposoje javnih koles pod okriljem mreže nextbike - Nomago bikes

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino