Center za krepitev zdravja Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica želi v sodelovanju z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica (ZDOV NG) krepiti javnozdravstveno vlogo v lokalni skupnosti, izvajati nadgradnje preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajati preventivne obravnave za ogrožene otroke in mladostnike, izvajati integrirano preventivo kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevati ranljive osebe v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajati model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju na območju delovanja ZDOV NG, s posebnim poudarkom na območju Mestne občine Nova Gorica.

Ključni razlog za investicijsko namero je vzpostavitev učinkovitega Centra za krepitev zdravja na lokaciji OŠ Kozara, ki bo zadovoljeval potrebe njegovih uporabnikov, zaradi česar je potrebno namensko urediti ustrezne prostore na lokaciji OŠ Kozara.

Osnovna Šola Kozara ima za vzpostavitev CKZ Nova Gorica v okviru svojih obstoječih kapacitet na razpolago severozahodni del objekta in sicer:
1. Ustvarjalnica (učilnica) 54,00m²
2. Toplotna postaja, delavnica za hišnika 31,65m²
3. Sklop sanitarij za učence (M+Ž) 9,15m²
ter potrebne komunikacije za dostop in uporabo nove namembnosti prostorov za potrebe CKZ. Za potrebe vzpostavitve prostorov CKZ mora v okviru obstoječih kapacitet Osnovna šola Kozara nadomestiti prostore, za programe, ki sedaj potekajo v navedenih prostorih, izvesti racionalizacijo rabe ter sistemsko rešitev uporabe obstoječih sanitarnih prostorov. Za potrebe premestitve programa se uporabi objekt v severovzhodnem delu (plinska postaja, skladišče).


Nazaj na projekt