Srečanje z župani Kraškega mestnega okrožja v Italiji

Datum: 14.10.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Na pobudo Občine Doberdob se je župan Mestne občine Nova Gorica v spremstvu županov Občine Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica včeraj v Ronkah (IT) srečal z župani t.i. Kraškega mestnega okrožja v Italiji, ki so ga zastopale občine Doberdob, Foljan Sredpolje, Ronke, Škocjan ob Soči, Štarancan, Tržič in Zagraj. Srečanja se je udeležil tudi župan Občine Gorica Vittorio Brancati in Odbornik za čezmejne zadeve Goriške pokrajine Marko Marinčič.
Povod za omenjeno srečanje je vse bližji vstop Slovenije v Evropsko unijo in spremembe, ki jih le-ta prinaša (prost pretok kapitala, blaga, storitev) in oblikovanje skupne Evroregije.

Župan Mestne občine Nova Gorica, gospod Mirko Brulc, je skupaj z ostalima slovenskima županoma v uvodu predstavil čezmejno sodelovanje v okviru Protokola o sodelovanju (bivše Čezmejne zaveze) kot podlage za oblikovanje Goriške čezmejne evroregije, ki bi lahko imela zelo močan politični in ekonomski pomen za obe skupnosti preko povezovanja obstoječih infrastruktur (cestne in železniške povezave, pristanišče, letališče, blagovni terminal) in storitev (zdravstvo, ekologija, vodni in energetski viri, univerza, turizem). Obenem so poudarili, da pobuda ni povezana z oblikovanjem regij oziroma pokrajin v Sloveniji in ne izključuje zamisli o širši Evroregiji, ki jo podpira predsednik Furlanije-Julijske krajine, gospod Riccardo Illy.

Župan Občine Gorica, gospod Vittorio Brancati, je izpostavil velik politični pomen sodelovanja ob meji, ki bi lahko obmejno območje na robu obeh držav preobrazilo v nov center za razvoj in rast. Odbornik za čezmejne zadeve, gospod Marko Marinčič, je poudaril, da predlog predsednika Illya o ustanovitvi širše Evroregije spodbuja predvsem mednarodno sodelovanje vključenih partnerjev (Koroška, Furlanija-Julijska krajina, Veneto, Slovenija, Istra), medtem ko Goriška čezmejna evroregija predvideva integracijo obmejnih območij, ki sta tudi sicer zgodovinsko in geografsko povezani.

Župani Kraškega mestnega okrožja so izrazili interes, da se aktivno vključijo v Protokol o sodelovanju in predvideno Evroregijo kot ustrezni institucionalni okvir za nadaljnje čezmejno sodelovanje na vseh področjih družbenega življenja. Strinjali so se, da so tovrstna srečanja zelo pomembna, saj predstavljajo pravo priložnost za obravnavo skupnih pobud, problemov in tematik širšega obmejnega značaja.


< Nazaj na seznam