Umik pritožbe zoper sklep o razpisu dražbe za prodajo premoženja Iverke d.d. v stečaju

Datum: 05.12.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Župan Mestne občine Nova Gorica sporoča, da je dne 3.12.2003 Mestna občina Nova Gorica umaknila pritožbo, ki jo je dne 18.11.2003 vložila zoper sklep o razpisu dražbe za prodajo premoženja Iverke d.d. – v stečaju. Za ta korak se je odločila zato, ker ugotavlja, da bi nadaljnje vztrajanje ne bilo produktivno.

Kot je bilo že povedano, je bila pritožba vložena že pred izvedbo dražbe, ko je bilo sodišču tudi predlagano, da z njeno izvedbo počaka, dokler instanca o zadevi ne odloči. Po naši oceni bi to postopka prodaje ne zavleklo dalj kot za dva do tri tedne, našli pa bi način, kako naj lokalna skupnost zakonito sploh sodeluje na dražbi. Obžalujemo, da sodišče tega ni storilo, saj je ena izmed posledic tega stališča tudi splošno razširjeno mnenje, da občina zavlačuje sklenitev pogodbe, pri čemer sploh nima denarja za nakup.Mestna občina Nova Gorica bi denar za nakup lahko zagotovila, saj so bili ustrezni finančni aranžmaji že pripravljeni. O nakupu bi sicer odločal mestni svet, ker je po zakonu za to pristojen le on, a ne dvomimo, da bi pozitivno odločitev sprejel, saj se z njo uveljavlja pravica lokalne skupnosti, da pridobi zanjo zanimive nepremičnine.S tem pa, ko je sodišče združilo prodajo premičnin in nepremičnin ter od občine zahtevalo, da se kot vsak kupec udeleži dražbe, je bil – po našem prepričanju, kršen zakon o urejanju prostora, ki zahteva, da prodajalec občino pozove k realizaciji predkupne pravice in to potem, ko je cena že znana.Sedaj, ko je nepremičnina že prodana in sklenitev pogodbe ovira le še naša pritožba, ocenjujemo, da je smotrno, če pogodba postane veljavna, da se upniki, ki so pretežno delavci tovarne poplačajo in zažene linija za oplemenitenje iverke. O ekološko sporni izdelavi iverke pa seveda ne more biti govora.Predkupno pravico bo občina še vedno lahko uveljavila v primeru, če bi novi lastnik začel s (pre)prodajanjem zemljišč, ki za delovanje tovarne niso nujno potrebna.


< Nazaj na seznam