Kako do izplačila pomoči po pozebi v letu 2017?

Datum: 06.02.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju AKTRP) je na svoji spletni strani objavila postopek izplačila pomoči najbolj prizadetim sadjarskim in vinogradniškim kmetijskim gospodarstvom po pozebi aprila 2017.

Ker je v navodilih AKTRP postopek za izplačila škod v kmetijstvu bistveno drugačen od do sedaj veljavnega, smo v nadaljevanju povzeli bistvene spremembe:

  • AKTRP je do vključno 5. februarja 2018 poslala predtiskan obrazec »Pomoč za najbolj prizadeta kmetijska gospodarstva«.
  • Oškodovanci, ki so prejeli ta obrazec, ga morajo izpolniti, podpisati in poslati ali ga neposredno oddati na AKTRP, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.
  • Nosilci kmetijskega gospodarstva, ki predtiskanega obrazce niso prejeli, lahko vložijo zahtevek za izplačilo na obrazcu, ki ga dobijo na povezavi www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/pozeba_2017  oziroma na spletni strani AKTRP.
  • V obeh primerih je rok za vložitev zahtevkov za izplačilo 6. marec 2018.


Podrobnejše informacije pa dobite na povezavi www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/pozeba_2017 oziroma na telefonski številki  01 580 77 92.

  


< Nazaj na seznam