Brez čebel ni življenja - vabilo k zasaditvi medonosnih rastlin

Datum: 17.04.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Najpomembnejše poslanstvo čebeljega rodu je opraševanje različnih rastlin, s čimer ohranjajo tako rastlinske kot živalske vrste ter nenazadnje obstoj človeka. Po navedbah Čebelarske zveze Slovenije so čebele še vedno enakomerno poseljene po celotnem območju Slovenije, s tem pa pripomorejo k ohranjanju ravnovesja v naravi: »Z opraševanjem samoniklih in gojenih rastlin daleč največ prispevajo k pridelavi hrane. Mednarodna strokovna javnost pripisuje opraševanju 10- do 20-krat večji gospodarski pomen, kot je neposredni gospodarski pomen čebel za pridelavo čebeljih pridelkov. Čebele pa niso pomembne opraševalke le v poljedelstvu, saj se tudi njihovemu opraševanju lahko zahvalimo za izjemno biotsko raznovrstnost v naši državi. V Sloveniji živi več kot 22.000 različnih vrst živih organizmov, to pa naš majhen prostor uvršča med naravno najbogatejša območja Evrope. Strokovnjaki tudi dodajajo, da lahko o Sloveniji, tudi zaradi avtohtone kranjske čebele, govorimo kot o evropskem biotskem parku.«

Čebelje oaze je vseslovenski Rotaract projekt za osveščanje o pomenu čebel za celoten ekosistem. Projekt obsega zasaditev medovitih rastlin v mestih ter informiranje prebivalstva o vlogi in pomenu čebel.

K projektu je pristopila tudi Mestna občina Nova Gorica in v soboto, 20. aprila 2019, bomo skupaj simbolično zasadili timijan na brežini ob krožišču pod meteorološko postajo v Novi Gorici. Sicer pa imamo v mestu zasajenih že veliko medonosnih rastlin – gredice s sivko, številne vrtnice, drevesa idr. Tudi občane vabimo, da na vrtove, dvorišča, balkone in terase zasadijo medonosne rastline (katalog medovitih rastlin Čebelarske zveze Slovenije).

 

 

Fotografiji: Mateja Pelikan; www.pixabay.com

 


< Nazaj na seznam