Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve na območju enote urejanja prostora NG-19/01 (Zdravstveni dom Nova Gorica – faza III)

Datum: 24.02.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Od 2. 3. 2020 do vključno 16. 3. 2020 bosta javno razgrnjena pobuda in Elaborat lokacijske preveritve za območje enote urejanja prostora NG-19/01.
 

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo, v pisarni št. 29 (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure) ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z oznako »Javna razgrnitev Lokacijska preveritev – pripombe« ali na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer se pod »zadeva« navede »Lokacijska preveritev za NG-19/01 - pripomba«.

Mestna občina Nova Gorica bo prispele pripombe in predloge javnosti preučila, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani mestne občine www.nova-gorica.si. Stališča do pripomb iz javne razgrnitve bodo sestavni del gradiva za obravnavo na mestnem svetu.  

 

LP-Zdravstveni dom-JR-Javno naznanilo.pdf

LP-Zdravstveni dom-JR-Elaborat.pdf

LP-Zdravstveni dom-JR-Pobuda.pdf

 

 


< Nazaj na seznam