Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Resolucija EREF-a 2010

DATUM OBJAVE 08. junij 2010
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana


RESOLUCIJA EREF –A 2010
o kompetencah in vrednotah za trajnostno, na znanju temelječo
konkurenčnost evropskih regij

Da bi Evropa znova dosegla mednarodno konkurenčnost človeškega kapitala mora premostiti rastoči globalni razkorak v kompetencah, veščinah in podjetništvu. Zgleda, da v osnovi razumemo, kaj bi bilo treba narediti , da bi močnejša opredelitev prednostnih nalog prispevala k temu. Na vseh ravneh so bile sprejete številne strategije, a ni dovolj motivacije za njihovo uresničevanje s hitrostjo in intenzivnostjo, ki bi bili potrebni,za dosego močnejšega, na znanju temelječega gospodarstva. Prihodnji napori na vseh ravneh oblikovanja politik in njihovega uresničevanja bi morali upoštevati naslednje zaključke in priporočila, sprejeta na EREF-u 2010:

1. Velik del evropskega terciarnega izobraževanja si ne prizadeva za odličnost, primanjkuje mu konkurence in preglednosti in ni v celoti prilagojeno na zahteve trga dela 21. stoletja. Veliko ponudnikov terciarnega izobraževanja, zlasti v javnem sektorju, s težavo sprejema spremenjen status- ponudnika storitev, in številni akademski strokovnjaki ne dojemajo močne povezanosti med bolonjskim procesom in strategijo Evropa 2020. Razvoj predmetnikov in kakovost univerzitetnega izobraževanja bi bilo treba ocenjevati z vidika zaposljivosti diplomirancev in v interesu vseh je okrepljen dialog med poslovno sfero in drugimi družbenimi dejavniki. Javno financiranje ne bi smelo biti zmanjšano v nobenih okoliščinah (niti v času krize) , zasebno financiranje pa bi se moralo bistveno povečati. Spoštovati je treba avtonomijo univerze, ki pa jo morata spremljati verodostojnost in odgovornost. Družba znanja zahteva visoko raven strokovnosti in ustreznih kompetenc, skupaj z etičnimi standardi , ki zaslužijo pravšnji prostor v predmetnikih, profesorji pa bi morali zagotavljati dober zglede svojim študentom. Avtoritete jim ne zagotavlja več preprosto njihov položaj, temveč mora biti opravičena z njihovo celovitim nastopanjem . Na ta način bodo študenti obravnavani kot partnerji v izobraževalnem procesu do te mere, kolikor bodo odgovorno izpolnjevali svoje obveznosti. Univerze bi morale profesorjem zagotavljati pedagoško in didaktično usposabljanje in olajšati njihovo mobilnost. Državne in regionalne oblasti bi morale stalno prispevati k uspehu tega procesa s posvečanjem posebne, prioritetne pozornosti vidikom razvoja človeškega kapitala v vseh njihovih politikah in normah.

2. Izkušnje so pokazale, da neposredna tuja vlaganja (FDI) lahko pomembno prispevajo h konkurenčnosti in trajnostnemu razvoju na lokalni,regijski in državnih ravneh, v primeru pravih gospodarskih, pravnih in finančnih pogojev. FDI lahko prispevajo k boljši mednarodni in regionalni alokaciji virov, njihovi mobilizaciji v gospodarstvih prejemnikih investicij, večji konkurenčnosti trgov, kot tudi k razvoju človeškega kapitala, ustvarjanja delovnih mest in zmanjševanja revščine. Vendar pa so vsi ti pozitivni učinki lahko doseženi le, če se ustvari in vzdržuje trdno, stabilno in predvidljivo politično, gospodarsko in pravno okolje , v nasprotnem lahko vhodna in izhodna neposredna tuja vlaganja (FDI) povzročijo o negativne rezultate, kot so: iztisnjenje lokalnega gospodarstva, izvoz delovnih mest in brezposelnosti, prevelika izvozna/uvozna odvisnost, monopolistične težnje na domačem trgu ter zmanjševanje lokalnih razvojno-raziskovalnih dejavnosti.

Celo pomembne davčne in druge spodbude , ne morejo nadomestiti ali poplačati pomanjkanje zdravih in konsistentnih pogojev – v njihovi odsotnosti bo prišel le špekulativni kapital, ki bo tudi odšel, ko se bodo izčrpale razpoložljive spodbude. Prav tako pa spodbude, ponujene glavnim tujim neposrednim vlagateljem, ne bi smele biti diskriminatorne do domačih vlagateljev.

Vlade bi morale razviti konsistentne strategije neposrednih tujih vlaganj (FDI) kot del celotne razvojne strategije regije ali države in podpirati uravnotežen odnos do teh vlaganj. Ustrezno pozornost oblasti zaslužijo tudi izhodne investicije, saj so dokazale svoj pomen za države izvoznice kapitala.

3. Komunikacija z diasporami, zlasti z visoko usposobljenimi in poslovnimi ljudmi, lahko evropskih državam in regijam pomaga, da mobilizirajo pomembne znanstvene talente in kapital. Že stoletja Evropa izgublja možgane in vrhunske poslovne talente in če se neto odliv možganov ne bo spremenil v uravnoteženo kroženje možganov, ni pričakovati večje, na znanju temelječe konkurenčnosti. V obdobjih ekonomije znanja se mora politika človeških virov lotiti vprašanj migracij in komunikacije z diasporami. Možnosti za uspeh so povezane s celovito obravnavo raziskovalcev s področja znanosti, razvoja in tehnologije, ki so bolj »lahkih nog« kot drugi segmenti človeškega kapitala in zato zaslužijo posebno pozornost. Raziskave so dokazale, da ti visoko usposobljeni raziskovalci - čeprav skrbijo za svoj prihodek – prav tako močno cenijo pogoje za ustvarjalno delo in osebno pobudo. V odvisnosti zlasti od teh pogojev, bi migranti morda razmišljali o svoji vrnitvi . Bolj proaktivne in konsistentne skrbi in podpore bodo ti ljudje deležni od svoje matične domovine, večja bo možnost, da se odločijo vrniti. In ko bodo to storili, bodo s seboj prinesli vse svoje izkušnje, znanje, stike in omrežja znanja. Države, v katerih te politike predstavljajo sestavni del njihovih razvojnih prizadevanj in vzdržujejo stalen sistem spodbujanja in usmerjanja priseljevanja visoko usposobljenega osebja, imajo od tega pomembne koristi.


Uspešni raziskovalci in poslovneži v diaspori so po navadi dobro povezani med seboj na mednarodni in državni/regionalni ravni. Matične domovine so zainteresirane tudi za podporo njihovemu mreženju na državni ravni. Morale bi podpirati obstoječa omrežja, vendar brez vpletanja v njihovo delovanje (npr. Global Scott , ki ga podpira Scottish Enterprise) .

4. Kljub vsem deklaracijam ženske ostajajo ne dovolj izkoriščen del človeškega kapitala. Uravnoteženost spolov ni le vprašanje evropskih civilizacijskih vrednot in dosežene kulturne ravni, temveč pomembno družbeno in zares tudi gospodarsko vprašanje. Evropa ne more pričakovati, da bo dosegla na znanju temelječo konkurenčnost, če ne bodo ustvarjeni pogoji, ki bi ženskam omogočali, da postanejo zares enakopraven partner moškim na trgu dela in ter jim bo dovoljeno, da zagotavljajo poln prispevek v menedžmentu in pri ustvarjanju blaginje .


Pomemben pokazatelj upoštevanja pomena, ki ga imajo ženske pri sprejemanju odločitev v poslovanju je njihov delež v upravah podjetij. Empirično raziskovanje je dokazalo, do so mešane ekipe bolj produktivne in motivirane in da ženske s svojimi posebnimi kvalitetami lahko izboljšajo kakovost odločitev in na koncu nadgradijo poslovanje podjetij. Norveška – ki s 43% prednjači – uporablja pravno zavezujočo kvoto, druge države uporabljajo druga sredstva, a je večina evropskih držav v tem pogledu še vedno zelo nizko (na primer države Južne Evrope manj kot 5%).

5. Proces ERERF se4 bo nadaljeval s krepitvijo prizadevanj, da prispeva k pripravi držav in regij Jugovzhodne Evrope za članstvo v EU. Z izpolnitvijo Kopenhagenskih kriterijev lahko te države okrepijo svoj razvoj in prispevajo k bolj konkurenčni Evropi.

6. Ob zaključku EREF-a 2010 je bilo sklenjeno, da bo EREF – 2011 obravnaval temo Možnosti razvoj človeškega kapitala, vključno z ravnotežjem med spoloma in da bo
potekal v Novi Gorici 6. in 7. junija 2011.

7. Člani Eref Mreže, partnerji in organizatorji so povabljeni za že zgodaj pričnejo s potrebnimi pripravami in vključijo vse relevantne ustanove na regionalni, državni in ravni EU in na mednarodni ravni za uspešni 7. Forum ter njegove produktivne pripravljalne in s tem povezane dejavnosti.

Nova Gorica, 8. junij 2010