Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 1. februarja 2018

DATUM OBJAVE 01. februar 2018
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


SPREJETI AKTI NA 33. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA V ČETRTEK, 1. FEBRUARJA 2018 OB 14. URI


Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 10. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 13. decembra 2017 in 32. seje mestnega sveta, ki je bila 21. decembra 2017

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu poročila

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestnega člana

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju direktorice Ljudske univerze Nova Gorica

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorja Goriške lokalne energetske agencije – GOLEA


5A.    Predlog Sklepa o  določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne   gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o  določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne   gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica

7.    Predlog Rebalansa proračuna MONG za leto 2018 (skrajšani postopek)

Odlok o Rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 – rebalans 1

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 – rebalans 1
 
8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o pregledu dela sveta javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica in s Poročilom o opravljeni notranji reviziji dela poslovanja omenjenega zavoda za leti 2015 in 2016

Sklep o seznanitvi s Poročilom o pregledu dela sveta javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica in s Poročilom o opravljeni notranji reviziji dela poslovanja omenjenega zavoda za leti 2015 in 2016

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Uradnega prečiščenega besedila Odloka o Občinskem prostorskem načrtu MONG (hitri postopek)

Sklep o sprejemu Uradnega prečiščenega besedila Odloka o Občinskem prostorskem načrtu MONG

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

10.    Predlog Sklepa o razveljaviti Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG, št. 3500-8/2006-639 z dne 20. 4. 2017

Sklep o razveljaviti Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG, št. 3500-8/2006-639 z dne 20. 4. 2017

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi s predlogom koncepta za kandidaturo Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture 2025

Sklep o seznanitvi s predlogom koncepta za kandidaturo Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture 2025

12.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG in drugih pogojev v vrtcih  

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG in drugih pogojev v vrtcih

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas za oddajo poslovnih prostorov na Gregorčičevi 13 v Dornberku    

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas za oddajo poslovnih prostorov na Gregorčičevi 13 v Dornberku
    
14.    Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje MONG (druga obravnava)

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica

15.    Predlog Sklepa o seznanitvi s predlogom medobčinskega Sporazuma o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem.

Sklep o seznanitvi s predlogom medobčinskega Sporazuma o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti