Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 25. maja 2023, ob 16. uri

DATUM OBJAVE 01. junij 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 13. aprila 2023

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu poročila

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ter o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica 

Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članice mestnega sveta

Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica (gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno)

Sklep o določitvi kandidata za člana Nadzornega sveta HIT d.d. Nova Gorica (gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno)

6. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d. o. o. Nova Gorica za leto 2022

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2022 

7. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2022, o porabi presežka prihodkov nad odhodki stanovanjskega sklada in o sprejemu Finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2023

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2022, o porabi presežka prihodkov nad odhodki stanovanjskega sklada in o sprejemu Finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 

8. Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolževanju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k zadolževanju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica 

9. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila za leto 2022, javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica

Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2022, javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica 

10. Predlog Sklepa o potrditvi predlagane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, kot izhaja iz predloženih Elaboratov izvajalcev

Sklep o potrditvi predlagane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, kot izhaja iz predloženih Elaboratov izvajalcev

11. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 

12. Predloga Sklepov o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2022 

Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica za leto 2022

13. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Nova Gorica 

14. Predlogi Sklepov o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev/direktorjev javnih zavodov

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelju OŠ Solkan za leto 2022

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica za leto 2022

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2022

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica za leto 2022

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2022

15. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja iz leta 2021 in 2022

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja iz leta 2021 in 2022 

16. Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 - umik

17. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2023.

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2023

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti