Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 22. junija 2023, ob 16. uri

DATUM OBJAVE 03. julij 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 25. maja 2023

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu poročila

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju dodatnih članov v Komisijo za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica 

Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije Mestne občine Nova Gorica 

Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu mestnega sveta

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu mestnega sveta

6. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvedenih aktivnostih Akcijskega načrta dostopnosti 2021 - 2024 Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih aktivnostih Akcijskega načrta dostopnosti 2021 - 2024 Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 

7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (skrajšani postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 - Rebalans I 

Sklep o poročanju mestnemu svetu o realizaciji investicij na septembrski seji

8. Predlog Sklepa o določitvi sejnin za člane nadzornih svetov javnih podjetij v lasti Mestne občine Nova Gorica

Sklep o določitvi sejnin za člane nadzornih svetov javnih podjetij v lasti Mestne občine Nova Gorica 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

10. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019 - 2023, za leto 2022

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019 - 2023, za leto 2022

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

12. Predlog Sklepa o potrditvi Pogodbe o izvajanju aktivnosti na projektu Evropska prestolnica kulture 2025, Nova Gorica, ki se sklepa med Javnim zavodom GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica in Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)«

Sklep o potrditvi Pogodbe o izvajanju aktivnosti na projektu Evropska prestolnica kulture 2025, Nova Gorica, ki se sklepa med Javnim zavodom GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica in Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)

13. Predlog Sklepa o dopolnitvi družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Center zelenih tehnologij, raziskave in razvoj d.o.o.

Sklep o dopolnitvi družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Center zelenih tehnologij, raziskave in razvoj d.o.o. 

14. Predlog Sklepa o podaji soglasja Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina k zadolževanju

Sklep o podaji soglasja Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina k zadolževanju 

15. Predlog Sklepa o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina za leto 2022

Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina za leto 2022