Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 20. julija 2023, ob 16. uri

DATUM OBJAVE 28. julij 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 22. junija 2023

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu poročila 

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o potrditvi mandata nadomestni svetnici Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu svetniku Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Sklep o potrditvi predloga Mednarodnega sveta za imenovanje članov in imenovanje članov Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici za mandatno obdobje 2023 – 2027 (gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno)

Sklep za določitev kandidata za člana Nadzornega sveta VIK d.d. Nova Gorica (gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno)

6. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu družbe Primorski tehnološki park d.o.o. za leto 2022 z datumom marec 2023

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu družbe Primorski tehnološki park d.o.o. za leto 2022 z datumom marec 2023

7. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja KENOG d.o.o. za leto 2022, z datumom junij 2023

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja KENOG d.o.o. za leto 2022, z datumom junij 2023

8. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2023

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2023

9. Predlog Sklepa o podaji soglasja javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. k zadolževanju

Sklep o podaji soglasja javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. k zadolževanju

10. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

11. Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi, s katero se za nedoločen čas odda v najem poslovni prostor v stavbi Kulturnega doma Nova Gorica - UMAKNJENA

12. Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans 1, dopolnitev julij 2023

Sklep o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans 1, dopolnitev julij 2023 

13. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc.št. 2353/2 in 2341/2 k.o. Čepovan in parc.št. 5453/3 k.o. Šempas

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc.št. 2353/2 in 2341/2 k.o. Čepovan in parc.št. 5453/3 k.o. Šempas