Medobčinska uprava

Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
elektronski naslov :

DAVČNA ŠTEVILKA: 67176852
MATIČNA ŠTEVILKA: 2516349000
IBAN: SI 56 01284 0100014022
BANKA: BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, SI-1505 LJUBLJANA, SLOVENIJA
SWIFT: BSLJSI2X

Naloge vodje Medobčinske uprave trenutno opravlja direktor občinske uprave MONG Marko Mikulin
Tel: 05/335-0-120
Soba: 9/I. nadstropje

Kontaktna oseba: Patricija Jakin - poslovni sekretar VII/1
Tel: 335-0-100
E-pošta: patricija.jakin@nova-gorica.si
Soba: 25/IV. nadstr.

ZAPOSLENI :

Medobčinska inšpekcijska služba in Medobčinska redarska služba

Dušan Bremec - inšpektor - vodja medobčinske inšpekcijske službe in medobčinske redarske službe
tel: 05/335-0-109
e-pošta:
soba: 25/IV. nadstr.

Mateja Štendler - inšpektorica
tel: 05/335-0-134
e-pošta:
soba: 29/IV. nadstr.

Abel Lestan - občinski redar
tel: 05/335-0-138
e-pošta:
soba: 27/IV. nadstr.

Vanja Dungov - občinska redarka - vodja skupine
tel: 05/335-0-138
e-pošta:
soba: 27/IV. nadstr.

Aljoša Testen - občinski redar
tel: 05/335 0 138
e-pošta:
soba: 27/IV. nadstr.

Dragan Stojkovski - občinski redar - vodja skupine
tel: 05/335 0 138
e-pošta:
soba: 27/IV. nadstr.

Kris Berginc - občinski redar
tel: 05/335 0 138
e-pošta:
soba: 27/IV. nadstr.

Lucija Debevc - občinska redarka
tel: 05/335 0 138
e-pošta:
soba: 27/IV. nadstr.

Peter Vidmar - občinski redar tel: 05/335 0 138 e-pošta:  soba: 27/IV. nadstr.

 

 

Služba za notranjo revizijo

Vesna Mikuž - notranja revizorka - vodja službe notranje revizije
tel: 05 335 0 153
e-pošta:
soba: 30/IV. nadstr.