3. Letna skupščina mreže CIVINET

datum: 09.02.2016

kategorija: V središču

V sredo, 10. februarja 2016, se ob 10. uri v veliki dvorani novogoriške mestne hiše začenja 3. Letna skupščina mreže CIVINET Slovenija–Hrvaška. Mreža šteje preko 70 članov iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije in je najštevilčnejša tovrstna mreža v Evropi. Njen namen je širjenje znanja in izkušenj na področju energetsko učinkovitega prometa ter okolju in uporabnikom prijaznega urbanega prometa.

Mreža povezuje mesta, ki so zainteresirana za razvoj ambicioznih politik urbane mobilnosti ter ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestih. Eden od glavnih ciljev je prenos dobrih praks in oblikovanje skupnih projektov, s katerimi se bodo financirale nadaljnje dejavnosti trajnostne mobilnosti.
Člani mreže se vsako leto sestanejo na skupščini, ki je njen najvišji organ. Politično jo predstavlja Politični odbor, ki vsako leto s posebno izjavo usmerja njeno delovanje. Z mrežo upravlja Upravni odbor, njeno delovanje pa do septembra 2016 koordinira Mestna občina Ljubljana. Vlogo hrvaškega tajništva opravlja nevladna organizacija ODRAZ, slovenskega pa REC Slovenija. Delovanje mreže preko projekta CIVITAS CAPITAL do jeseni 2016 sofinancira Evropska unija, prav tako pa je financirano s strani Sklada za varstvo okolja in energetsko učinkovitost Republike Hrvaške.

V priponki pripenjamo program skupščine:

Program