Premislimo, preden ustvarimo odpadek

datum: 23.12.2019

kategorija: V središču

Sodobni način življenja v naš vsakdan prinaša veliko količino odpadkov, ki se kopičijo in obremenjujejo naše okolje. Veliko lahko pri zmanjševanju količine odpadkov storimo že sami z odgovornim nakupovanjem, pri katerem kupimo zgolj tisto, kar potrebujemo, ter take izdelke, ki vsebujejo kar najmanj embalaže. Pogosto lahko določene izdelke večkrat uporabimo oziroma jih uporabimo za več različnih namenov. Dobrodošlo je tudi, da v čim večji meri omejimo uporabo plastičnih izdelkov. Ob zavedanju, da z odpadki bremenimo okolje ter z malo ustvarjalnosti in idejami, lahko zmanjšamo količino odpadkov, najbolj pa seveda tako, da ne kupimo, česar ne potrebujemo. 

Tudi v Mestni občini Nova Gorica se srečujemo z ekološkimi otoki, ki jih posamezniki z nepravilnim in neodgovornim odlaganjem odpadkov spremenijo v smetišča, ki kazijo izgled okolice, obenem pa lahko predstavljajo nevarnost za ljudi. Da bi občane opozorili na pomen zmanjševanja količine odpadkov in pravilnega odlaganja odpadkov, je občinska inšpekcijska služba v sodelovanju z izvajalcem javne službe, Komunalo Nova Gorica d. d., pred nedavnim izvedla dve tako imenovani zeleni straži, katerih namen je opozarjanje ter spodbujanje občanov k ustreznejšemu ravnanju z odpadki, če to ne pomaga, pa tudi kaznovanje z globami. Občanom, ki so odpadke prinesli na ekološki otok, so pregledali vsebino odpadkov ter jim svetovali, kako pravilno ločevati odpadke. Osveščali so jih tudi o problemu velike količine ustvarjenih odpadkov in o tem, kako jih lahko zmanjšamo. Pri pregledu ekoloških otokov so v zelenih zabojnikih za mešane komunalne odpadke našli kar nekaj odpadkov, ki vanje ne sodijo, med temi je bila predvsem plastična embalaža. Pri osveščanju posameznikov so poudarili tudi dejstvo, da je zamazane ekološke otoke potrebno dodatno čistiti, stroške čiščenja pa seveda potem nosijo vsi občani. Zatorej velja dobro razmisliti pred nakupom določenega izdelka, še posebej plastičnega. Ko se embalažo odvrže, pa jo je potrebno odložiti v ustrezen zabojnik. Pri tem je zelo pomembno ohranjanje čistoče na ekoloških otokih. 

 

 

Nepravilno odvrženi odpadki na ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici