Mestna občina zmagovalka Evropskega tedna mobilnosti

datum: 15.10.2020

kategorija: V središču

Mestna občina Nova Gorica se je z Občino Medvode v letošnji pobudi, Evropskem tednu mobilnosti (ETM), odrezala najbolje. Med 79 sodelujočimi sta namreč obe občini najbolj prepričali ocenjevalno komisijo. Novogoriška mestna občina je ena od sedmih občin, ki v ETM sodelujejo že 19. leto zapored, in je hkrati ena bolj dejavnih pri celostnem prometnem načrtovanju, je zapisano v obrazložitvi. Letos ima ambiciozen program promocije trajnostne mobilnosti in izvajanja trajnih ukrepov.

Za promocijo in uvajanja ukrepov s področja trajnostne mobilnosti si na mestni občini prizadevamo že dlje časa, v letošnjem letu smo na tem področju še posebej dejavni. V septembru smo odprli Center za trajnostno mobilnost Nova Gorica. Vzpostavitev centra je kot ukrep naveden v Celostni prometni strategiji mestne občine, ki je bila sprejeta leta 2017. Pomembna naloga centra je informiranje tako domačinov kot gostov oziroma turistov o (trajnostnih) načinih potovanja po mestu in širše (možnosti uporabe javnega prevoza, urniki, vstopnine, zemljevidi, pešpoti, informacije o razpoložljivih parkiriščih, informacije o izposoji koles…, v bodoče tudi izvajanje prodaje vozovnic) in o stanju v prometu (cestna dela, zastoji, cestne zapore, vreme, …). V centru zbirajo podatke s področja mobilnosti, npr. o trajnostnih načinih potovanja. To pa bo tudi osnova za načrtovanje ukrepov na področju mobilnosti. V centru bodo izvajali tudi programe za promocijo trajnostne mobilnosti, kot so: delavnice, predavanja, zasnova akcij na temo trajnostne mobilnosti, priprava programa Evropskega tedna mobilnosti, predstavitev inovativnih mobilnostnih rešitev (socialni prevoz GO šofer, obstoječe mobilnostne aplikacije na telefonu idr.), mobilnostno svetovanje. V centru si bo v bodoče mogoče izposoditi tudi skiroje, električne skuterje, ipd.

Pravkar poteka gradnja postaj za Javni sistem za izposojo koles "GO2GO". V decembru tako načrtujemo izposojo 37-ih koles na osmih terminalih, kjer si bo mogoče izposoditi navadno kolo in e-kolo. Eno postajališče bo v Šempetru pri Gorici, ostala bodo na voljo po Novi Gorici. Sistem pa bo kompatibilen tudi s sistemom izposoje koles v Gorici (I).

V sodelovanju s podjetjem Nomago, smo vzpostavili Mobilne Varne točke 4 avtobuse podjetja Nomago, ki vozijo na relaciji Nova Gorica – Šempeter pri Gorici. Avtobusi so prepoznani po tem, da imajo nalepko Varna točka. Za večjo prepoznavnost je eden od teh avtobusov v celoti polepljen z grafično podobo UNICEF-a in Varnih točk. Varne točke so posebej označeni javni prostori, namenjeni otrokom in mladostnikom, kamor se lahko zatečejo po pomoč, če se znajdejo v stiski. Otrokom s tem dajemo tudi sporočilo, da se na avtobusih varni.

Poleg tega smo v septembru v novogoriški mestni občini začeli z brezplačnimi prevozi za starejše »GO šofer«. Storitev  izvaja Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. V mestni občini je kljub dobro razviti mreži programov in storitev, namenjenih starejšim, namreč opaziti socialno izključenost starejših. Razlog zato je moč iskati v mobilnosti starejših. Velikokrat so odvisni od prevoza sorodnikov, znancev, sosedov ali javnega prevoza. Po večini nimajo lastnega prevoza ali pa niso več zmožni vožnje. Zaradi omejene možnosti dostopa do različnih programov se vanje težje vključujejo in so bolj odvisni od pomoči svojcev.  Za boljšo socialno vključenost starejših in daljše samostojno opravljanje najnujnejših opravil smo zato vzpostavili brezplačne prevoze za starejše.

V naslednjih mesecih bo novogoriška mestna občina v sodelovanju z IPoP-om – Inštitutom za politike prostora in Ljubljanskim urbanističnim zavodom (LUZ) pripravila parkirno politiko. Med procesom njene priprave bomo prebivalce širšega območja mesta večkrat povabili k sodelovanju.

Med ostale ukrepe, ki smo jih na mestni občini izvedli v okviru trajnostne mobilnosti, so tudi spremenjen prometni režim pri železniški postaji Nova Gorica in nova prometna ureditev v okolici OŠ Šempas. Mestna občina Nova Gorica je skupaj s predstavniki invalidskih organizacij  pripravila Strateški načrt dostopnosti (SND), ki opredeljuje, kako naj občina v bodoče rešuje težave z dostopnostjo do javnih ustanov in storitev za gibalno ovirane, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, starejše in vse druge, ki imajo težave z dostopom do prostora, informacij in storitev.

Župan dr. Klemen Miklavič je ob prejemu novice o zmagi mestne občine v okviru pobude ETM napovedal tudi prihodnje aktivnosti: "V bodoče imamo zelo drzne načrte, ki izhajajo iz tega, da združujemo vse oblike mobilnosti in iščemo sinergije med njimi. Torej gre za avtobusne postaje mestnega prometa, za linije mestnega prometa, parkiraj in pelji (park & ride), kolesarske steze, skupno rabo koles (bike sharing), parkirno politiko, skupne prevoze s podeželja in prevoze za starejše. Vse to v dolgoročni viziji med seboj usklajujemo s ciljem dviga kakovosti življenja in zmanjšanja obremenjevanja okolja."

Evropski teden mobilnosti  je namenjen zmanjševanju cestnega prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti. Letošnji ETM, ki je potekal med 16. in 22. septembrom, je po poročanju Ministrstva za infrastrukturo kljub omejitvam za preprečevanje širjenja koronavirusa potekal na visoki ravni, občani pa so lahko sodelovali pri številnih aktivnostih trajnostne mobilnosti. Občine so zagotovile tudi mnoge trajne ukrepe na tem področju, ki bodo zagotavljali aktivne in okolju prijazne mobilnosti tudi v prihodnje. V letošnjih spremenjenih razmerah so občine spodbujale občane k aktivni mobilnosti pod sloganom Izberi čistejši način.

Fotografije: Mateja Pelikan

TICNovaGorica-odprtje_23-9-2020_fMatejaPelikan-6580  NovinarskaLokve_2-7-2020_fMatejaPelikan-9435

NovinarskaUnicefAvtobus_21-9-2020_fMatejaPelikan-6300  Novinarska-GOsofer_16-9-2020_fMatejaPelikan-5717

118763013_3594065323936831_8964078686341612813_n

 

ETM logo