Delpinova prva ulica s skupnim prometnim prostorom v Novi Gorici

datum: 19.11.2021

kategorija: V središču

V začetku decembra bomo v Novi Gorici odprli prenovljeno Delpinovo ulico, ki je ne bo odlikovala zgolj prenovljena podoba ampak tudi nova prometna ureditev, ki v ospredje postavlja pešce in kolesarje. Delpinovi ulici vračamo sijaj in živahnost, zato smo tudi njeno prenovo načrtovali tako, da bo privabljala prebivalce in obiskovalce mesta, omogočala prijetno druženje in obisk kulturnega dogajanja. Na ulici bo v bodoče zraslo knjigotrško središče, poseben pomen ji namenjamo tudi v luči prihajajoče Evropske prestolnice kulture 2025, saj naj bi postala ulica številnih kulturnih dogodkov. Novost prenovljene ulice je prvi skupni prometni prostor v mestu, v katerem so avtomobili podrejeni prometu kolesarjev in ti prometu pešcev. Počasen avtomobilski promet je za razliko od peš con v skupnem prometnem prostoru dovoljen. Ob prihajajočem decembru pa bomo na Delpinovi ulici skupaj z družbo HIT d. d. dodali prenovljeno praznično okrasitev.

 

Na Delpinovi ulici smo uredili prvi skupni prometni prostor v Novi Gorici. Gre za javni prostor oziroma prometno površino, kjer ni delitve glede na različne uporabnike prostora oziroma motorizirane in nemotorizirane udeležence v prometu, na primer na vozne pasove in pločnike, temveč vsi udeleženci souporabljajo vso površino, pri čemer imajo pešci prednost. Namen take ureditve je spodbujanje hoje, kolesarjenja, družabnosti, poslovne dejavnosti in hkrati zmanjšanje prometnih nesreč. Vodila so torej enakopravnost, svoboda in spoštovanje – ki vodijo do višje kakovosti življenja v urbanem okolju, večje varnosti in izboljšanja prometne kulture vseh udeležencev.

V skupnem prometnem prostoru, ki je sicer primeren za stanovanjske in trgovske ulice, za posamezne četrti in središča mest, je hitrost omejena na 20 kilometrov na uro, kar omogoča zaustavitev vozila na mokrem cestišču do razdalje 10 metrov in s tem zagotavlja visoko stopnjo prometne varnosti. Na ulici so avtomobili dovoljeni in omogočen jim je ciljni dovoz do parkirišč ali programov. Dovoli se dostava in vožnja do parkirišč za poslovnimi prostori in tržnico. Tranzitni promet vozil ni zaželen in se ga z ukrepi prometnih omejitev in urbane opreme tudi nekoliko odvrača iz prostora ulice.

Skupni prometni prostor spodbuja lokalne prebivalce k dnevni souporabi ulice z možnostjo izvajanja različnih socialnih in storitvenih dejavnosti. Ureditev ulice se namreč  podreja potrebam pešcev in kolesarjev. Lahek dostop pešcev in kolesarjev do lokalnih dejavnosti je pomemben tudi za razvoj lokalne trgovine, servisov in raznih storitev.

O novi prometni ureditvi ulice bodo konec novembra in v začetku decembra prebivalce s pomočjo informativnih letakov osveščali dijaki Strojne, prometne in lesarske šole Šolskega centra Nova Gorica.

 

DrevesaDelpinovaUlica_17-11-2021_fMatejaPelikan-0805  DrevesaDelpinovaUlica_17-11-2021_fMatejaPelikan-0836

Foto: Mateja Pelikan