Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018

Datum: 29.12.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018

Rok za prijavo : do 22.01.2018 do 10. ure

Besedilo razpisa objavljeno v Uradnem listu št. 80/2017


Dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji za sofinanciranje programov  športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018


Obrazec PRIJAVA ŠPORT 2018


Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in resničnosti ter točnosti podatkov o poravnanih obveznostih in neblokiranem transakcijskem računu


Razpisni obrazec št. 1 - Podatki o izvajalcu


Razpisni obrazec št. 2 - Podatki o kadrovski strukturi izvajalca in finančni konstrukciji programov


Razpisni obrazec št. 3 - Podatki o vidnih dosežkih v preteklem letu


Razpisni obrazec št. 4 - Seznam članstva po kategorijah


Razpisni obrazec št. 5 – Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok


Razpisni obrazec št. 6 – Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok


Razpisni obrazec št. 7 – Prostočasna športna vzgoja mladine


Razpisni obrazec št. 8 – Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole


Razpisni obrazec št. 9 – Kakovostni šport


Razpisni obrazec št. 10 – Vrhunski šport


Razpisni obrazec št. 11 – Športna rekreacija


Razpisni obrazec št. 12 – Šport invalidov


Razpisni obrazec št. 13 – Šport starejših


Razpisni obrazec št. 14 – Športne prireditve


Razpisni obrazec št. 15 – Organiziranost v športu


Osnutek pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2018


Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica


Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018
 


< Nazaj na seznam