Sprejeti akti 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 14. julija 2011

Datum: 14.07.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejemu poročila o izdanih sklepih 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova GoricaSklep o imenovanju direktorice Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova GoricaOdlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011Sklep o apelu na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da pospeši postopke pri izbiri novega izvajalca gradbenih del na objektu VDC Nova GoricaSklep o zadolžitvi občinske uprave za pripravo seznam vseh planiranih novogradenj in obnov na področju vodooskrbe in kanalizacijeSklep o sprejetju poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 v obdobju od 1.1. do 30.6.2011Sklep o seznanitvi s poročilom o poslovanju gospodarske družbe Hit, d.d. Delpinova 7A, 5000 Nova Gorica za obdobje od 1.1.2011 do 30.6.2011.Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova GoricaSklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2011Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnostiSklep o sprejetju Enotne pojasnjevalne priloge h Konvenciji in k Statutu EZTS »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter–Vrtojba (SLO)«


< Nazaj na seznam