Sprejeti akti 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 29. septembra 2011

Datum: 29.09.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta


Sklep o sprejetju poročila o izdanih sklepih 9. seje mestnega sveta z dne 14. julija 2011 in 2. izredne seje z dne 22. avgusta 2011

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep III o delitvi premoženja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče Vogrsko

Sklep, da se o predlogu Statuta Mestne občine Nova Gorica opravi druga obravnava

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JZ Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja KS Solkan za prodajo poslovnega objekta, IX. korpusa 46, Solkan

Sklep, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 121/2 in 1287/7 k.o. Kromberk

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – pridobitev nepremičnin na območju Qlandije

Sklep v zvezi z dopolnitvijo letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – pridobitev nepremičnin na območju Qlandije

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – odtujitev nepremični na območju Qlandije, prodaja parc.št. 1346/2 k.o. Kromberk in prodaja poslovnega prostora na Cesti IX. korpusa 46 v Solkanu


< Nazaj na seznam