Sprejeti akti 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 19. 9. 2013 ob 14. uri

Datum: 19.09.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 29. seje mestnega sveta, ki je bila 11. julija 2013

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih 29. seje mestnega sveta, ki je bila 11. julija 2013

Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 29. seje mestnega sveta

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Milojka Štrukelj

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Branik

Sklep o imenovanju predstavnike Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Solkan

Sklep o imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Dijaški dom Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica za nadomestnega člana komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja

6.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2013 (hitri postopek)

Sklep, da se o predlogu Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2013 opravi druga obravnava

13.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MONG 

Sklep, da se o predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MONG opravi ponovna prva obravnava


< Nazaj na seznam