Sprejeti akti konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v sredo, 5. novembra 2014

Datum: 05.11.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v sredo, 5. novembra 2014

Dnevni red:

1. Poročilo občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev

Sklep o seznanitvi s poročilom občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev

2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

Sklep o imenovanju komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov mestnega sveta

Sklep o sprejemu poročila komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

Sklep o sprejemu poročila komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

5. Slovesna zaprisega in nastopni govor župana

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7.

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica Urošu Komelu

 


 


< Nazaj na seznam