Sprejeti akti 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 20.6.2019 po zaključku redne seje

Datum: 26.06.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SPREJETI AKTI 2. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 20. 6.2019 PO ZAKLJUČKU REDNE SEJE
 

Dnevni red:

1.    Predlog Sklepa o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova Gorica

Sklep o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova Gorica

2.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019   

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1


< Nazaj na seznam