3. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 29. avgusta ob 17. uri

Datum: 26.08.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-37/2019-1
Nova Gorica, 26. avgust 2019  


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 3. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 29. avgusta 2019 ob 17. uri
v večnamenski dvorani Goriške knjižnice Franceta Bevka, Trg. E. Kardelja 4, Nova Gorica.


Predlog dnevnega reda:

1.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu (druga obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu ter obrazložitev

Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje »SOŠKE VILE V SOLKANU«

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »SOŠKE VILE V SOLKANU«

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3


2.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2246/28 k. o. Solkan.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2246/28 k. o. Solkan ter obrazložitev

PISO izris


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 


dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN


< Nazaj na seznam