Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

3. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 27. januarja 2011, ob 15.00 uri

DATUM OBJAVE 21. januar 2011
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-13/2010
Nova Gorica, 20. januar 2011


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 27. januarja 2011 ob 15. uri v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 2. seje mestnega sveta, ki je bila 16. decembra 2010

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 2. seje mestnega sveta z dne 16. december 2010

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške in obrazložitev

Sklepa o potrditvi mandatov nadomestnih dveh članov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

6. Predlog sklepa o potrditvi programa dela Mestnega sveta MONG za leto 2011

Sklep o potrditvi programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 in obrazložitev

7. Predlog odloka o OPPN Cesta na Bonetovšče (prva obravnava)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče ter obrazložitev

Osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče

Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Cesta na Bonetovšče ter obrazložitev

Občinski podrobni prostorski načrt Cesta na Bonetovšče - predlog

Ureditvena situacija predvidenega posega z varovanimi območji

Ureditvena situacija predvidenega posega z varovanimi območji 1

Gospodarska javna infrastruktura in prometna ureditev

Gospodarska javna infrastruktura in prometna ureditev 1

Prikaz načrtovane prometne ureditve - karakteristični prerez ceste

Prikaz načrtovane prometne ureditve s fotografijami na DOF

Katastrski elaborat Cesta na Bonetovšče

Katastrska situacija

8. Predlog odloka o sofinanciranju letnega programa športa v MONG (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

9. Predlog odloka o spremembi odloka o občinskih taksah (hitri postopek)

Odlok o spremembi odloka o občinskih taksah ter obrazložitev

Odlok o občinskih taksah

10. Predlog pravilnika o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti MONG ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju MONG

Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

11. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta MONG za leto 2010 in seznanitev s planom aktivnosti za leto 2011

Sklep o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 in seznanitev s planom aktivnosti za leto 2011 ter obrazložitev

Letno poročilo o izvedenih aktivnostih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih

12. Predlog sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu, in sicer parc. št. 1721/3 in 1721/2 k.o. Lokovec.

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu, parc. št. 1721/3 in 1721/2 k.o. Lokovec in obrazložitev

Grafični prikaz parc. št. 1721/3 k.o. Lokovec

Grafični prikaz parc. št. 1721/2 k.o. Lokovec

Matej Arčon
ŽUPAN


Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti