Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

15. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 19. maja 2016 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 12. maj 2016
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-15/2016-3
Nova Gorica, 12. maj 2016  


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 19. maja 2016 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 14. seje mestnega sveta, ki je bila 7. aprila 2016  

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1 – 1. del

Priloga 1 – 2. del

Priloga 1 – 3. del

Priloga 1 – 4. del

Priloga 1 – 5. del

Dodatna odgovora

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju v Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnika MONG v svetu Zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestne predstavnice ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Dijaškega doma Nova Gorica ter obrazložitev


6.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2016 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna MONG za leto 2016 ter obrazložitev

Obrazložitev predloga prvega rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2016 – 2019

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2016 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2016

Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2016

Sklep o sprejemu dopolnitve Letnega programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 ter obrazložitev

Dopolnitev Letnega programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2016


7.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v MONG v letu 2015 – pregled izvajanja projekta od 2012-2015 ter Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v MONG za obdobje 2016-2019 in o soglasju z nadaljnjim sodelovanjem MONG v projektu Občina po meri invalidov

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v MONG za leto 2015 ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v
MONG za leto 2015


Sklep o sprejemu Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2016 – 2019 ter obrazložitev

Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2016 – 2019 ter obrazložitev


8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2015

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2015 ter obrazložitev

Poslovno poročilo zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2015

Bilanca stanja 31.12.2015 in izkaz uspeha 1.1. – 31.12.2015

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2015

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2015 ter obrazložitev

Letno poročilo Stanovanjskega sklada MONG za leto 2015

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015 ter Poslovnega in finančnega načrta za leto 2016

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015 ter Poslovnega in finančnega načrta za leto 2016 ter obrazložitev

Poročilo nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške  za leto 2016

Poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih


11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v MONG ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v MONG

12.    Predlog Sklepa o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije (predlagateljici svetnici Ana Jug in Karmen Saksida)

Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije ter obrazložitev (Ana Jug)

Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije ter obrazložitev (Karmen Saksida)

Peticija za vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo Republike Slovenije, ki je bila predložena dr. Milanu Brglezu, predsedniku Državnega zbora

Prikaz trenutnih razmer na področju vodooskrbe

13.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v Vrtcu Nova Gorica in v osnovnih šolah v MONG

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v Vrtcu Nova Gorica in v osnovnih šolah v MONG ter obrazložitev

Tabela s predlogi porabe 

14.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017 za leto 2015

Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017 za leto 2015 ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017 za leto 2015

15.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v Javnem zavodu Mladinski center Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v Javnem zavodu Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

16.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica 

Sklep o podaji soglasja k Spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica  ter obrazložitev

Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

Zapisnik korespondenčne seje Sveta zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica dne 29.4.2016

17.    Predlog Sklepa o sprejemu Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v MONG.

Sklepa o sprejemu Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v MONG ter obrazložitev

Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica


Matej Arčon
ŽUPAN
 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti