Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

26. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 25. maja 2017 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 11. maj 2017
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-15/2017-3
Nova Gorica, 11. maj 2017    


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in št. 77/16) sklicujem 26. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 25. maja 2017 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 25. seje mestnega sveta, ki je bila 20. aprila 2017 in 8. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 8. maja 2017     

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Šempas ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana sveta zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

6.    Predlog Rebalansa proračuna MONG za leto 2017 (skrajšani postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 201 7 ter obrazložitev

Obrazložitev predloga prvega rebalansa proračuna MONG za leto 2017

Rebalans 1 – Splošni del

Rebalans 1 – Posebni del

Načrt razvojnih programov 2017 – 2020

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 – rebalans 1

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 – rebalans 1


7.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2016 ter Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada MONG za leto 2017

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2016 ter Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada MONG za leto 2017 ter obrazložitev

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2016, z dne 15.2.2017

Poslovni in  finančni načrt Stanovanjskega sklada – Javni sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

Poročilo ustanovitelju in sklep Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, z dne 22.2. 2017

8.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila za leto 2016 JP Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica  

Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2016 JP Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo za leto 2016

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2016 ter Programom dela in finančnim načrtom za leto 2017 javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2016 ter Programom dela in finančnim načrtom za leto 2017 javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo za poslovno leto 2016

Priloge 2016

Program dela in finančni načrt za leto 2017

Priloge 2017

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2016 Goriške lekarne Nova Gorica ter Programom dela in finančnim načrtom za leto 2017 Goriške lekarne Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2016 Goriške lekarne Nova Gorica ter Programom dela in finančnim načrtom za leto 2017 Goriške lekarne Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo za leto 2016 Goriške lekarne Nova Gorica

Program dela in finančni načrt za leto 2017 Goriške lekarne Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2016 javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica ter Programom dela in finančnim načrtom za leto 2017 javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za poslovno leto 2016 javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica ter Programom dela in finančnim načrtom za leto 2017 javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo za leto 2016 Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

Program dela, investicij in finančnega načrta za leto 2017 Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v MONG za leto 2016

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v MONG za leto 2016 ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016

Zbornik Delovanje invalidskih organizacij v letu 2016

13.    Predlog Sklepa o porabi presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za posamezne javne zavode

Sklep o porabi presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za posamezne javne zavode ter obrazložitev

Tabela s predlogi porabe  

14.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MONG za programsko obdobje 2015-2020 (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MONG za programsko obdobje 2015-2020 ter obrazložitev

Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MONG za programsko obdobje 2015-2020

15.    Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v MONG

Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, Plan 2017, februar 2017

16.    Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MONG

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod, Plan 2017, februar 2017

17.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 395/1 k. o. Loke

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 395/1 k. o. Loke ter obrazložitev

Načrt parcele

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 1302/7 k. o. Kromberk

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 1302/7 k. o. Kromberk ter obrazložitev

Načrt parcele

19.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Izvedbenim načrtom Trajnostne urbane strategije MONG 2017-2020

Sklep o seznanitvi z Izvedbenim načrtom Trajnostne urbane strategije MONG 2017-2020

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Nova Gorica 2017-2020  (IN TUS MONG)

20.    Predlog Sklepa o izstopu Mestne občine Nova Gorica iz Skupnosti občin Slovenije.

Sklep o izstopu Mestne občine Nova Gorica iz Skupnosti občin Slovenije


Gradivo k 1. točki, in sicer zapisnik 8. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 8. maja 2017, vam bo posredovan naknadno.  


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti