Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

11. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. decembra 2023 ob 16. uri

DATUM OBJAVE 07. december 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

 

Mestna občina Nova Gorica
Mestni svet

Številka: 0110-0015/2023-3
Nova Gorica, dne 6. decembra 2023


Vabilo

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 

v četrtek, 21. decembra 2023 ob 16. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. novembra 2023
Potrditev zapisnika 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. novembra 2023
Potrditev zapisnika 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 30. novembra 2023

 
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o podaji mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja Višje strokovne šole v Šolskem centru Nova Gorica ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

6. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Splošnim pogojem poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške po skupinski izjemi v kmetijstvu

Sklep o podaji soglasja k Splošnim pogojem poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške po skupinski izjemi v kmetijstvu ter obrazložitev

Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške po skupinski izjemi v kmetijstvu, št. 014-0002/2023-1 z dne 28. 8. 2023

Sklep Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške št. 014-0001/2022 z dne 21. 11 .2023

Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 442-4/2023/15 z dne 28. 8. 2023

7. Predlog Sklepa o spremembi vrednosti namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o spremembi vrednosti namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Izris PISO I

Izris PISO II

Izris PISO III

Izris PISO IV

Izris PISO V

Izris PISO VI

8. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2024 (druga obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2024 ter obrazložitev

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2024 po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Načrt razvojnih programov 2024 - 2027

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2024 - 2027

Kadrovski načrt Mestne občine Nova Gorica za leti 2024 in 2025

Kadrovski načrt Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, občine Ajdovščina in občine Brda za leti 2024 in 2025

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2024 ter obrazložitev

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2024

Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2024

Obrazec št. 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb za leto 2024

Obrazec št. 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo za leto 2024

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Nova Gorica v letu 2024 ter obrazložitev

Predlog finančnega načrta Stanovanjskega sklada Nova Gorica za leto 2024

Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2025 (druga obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2025 ter obrazložitev

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2025 po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Načrt razvojnih programov 2025 - 2028

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2025 - 2028

Kadrovski načrt Mestne občine Nova Gorica za leti 2024 in 2025

Kadrovski načrt Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, občine Ajdovščina in občine Brda za leti 2024 in 2025

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2025 ter obrazložitev

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2025

Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2025

Obrazec št. 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo za leto 2025

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Nova Gorica v letu 2025 ter obrazložitev

Predlog finančnega načrta Stanovanjskega sklada Nova Gorica za leto 2025

9. Predlog Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

10. Predlog Sklepa o potrditvi predloga Aneksa št. 1 k Pogodbi o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

Sklep o potrditvi predloga Aneksa št. 1 k Pogodbi o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček ter obrazložitev

Aneksa št. 1 k Pogodbi o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

Pogodba o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega   namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

12. Predlog Odloka o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odloka o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

13. Predlog Odloka o sofinanciranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

14. Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu ter obrazložitev

Predlog cene pomoči na domu za leto 2024, št. 1-14-102/23 z dne 6. 12. 2023

15. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorico javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica v letu 2023

Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorico javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica v letu 2023 ter obrazložitev

16. Predlog Sklepa o potrditvi programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2024

Sklep o potrditvi programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2024 ter obrazložitev

17. Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi, s katero se za določen čas pet let oddajo v najem poslovni prostori v objektu Primorskega tehnološkega parka d.o.o.

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi, s katero se za določen čas pet let oddajo v najem poslovni prostori v objektu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. ter obrazložitev

18. Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 ter obrazložitev

Obrazec 1; Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja – dopolnitev december 2023

Obrazec 2a; Načrt razpolaganja z zemljišči – dopolnitev december 2023

Izris PISO I

Izris PISO II

Izris PISO III

Izris PISO IV


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115. 

 


Samo Turel  
Župan

 

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti