21. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 21. oktobra 2004 ob 14. uri

Datum: 14.10.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 12. 10. 2004VABILONa podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002) sklicujem 21. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV ČETRTEK, 21. oktobra 2004 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 20. seje mestnega sveta, ki je bil 23.9. 2004

2. Poročilo o izvršenih sklepih 20. seje mestnega sveta z dne 23. 9. 2004

3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov21_seja_tocka_3_121_seja_tocka_3_221_seja_tocka_3_321_seja_tocka_3_44. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

5. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004 (hitri postopek)

Predlog sklepa o dopolnitvi letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 2004

Predlog sklepov o potrditvi posameznih programov prodaje stvarnega premoženja

zemljišč parc. št. 671/2 k.o. Nova Gorica, 229/4 k.o. Grgar, 6260/1 porušen objekt k.o. Dornbnerk21_seja_tocka_5_1_121_seja_tocka_5_1_221_seja_tocka_5_1_321_seja_tocka_5_1_45_221_seja_tocka_5_3_121_seja_tocka_5_3_221_seja_tocka_5_3_36. Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika MONG (prva obravnava)21_seja_tocka_6_121_seja_tocka_6_27. Predlog odloka o poimenovanju novo nastalega trga pred železniško postajo v Novi Gorici (prva obravnava)21_seja_tocka_78. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (druga obravnava)21_seja_tocka_8_121_seja_tocka_8_29. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (druga obravnava)21_seja_tocka_910. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (prva obravnava)21_seja_tocka_1011. Predlog sklepa o spremembi sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MONG21_seja_tocka_1112. Predlog odloka o spremembi odloka o komunalnih taksah21_seja_tocka_1213. Predlog sklepa o delitvi subvencij v kmetijstvu21_seja_tocka_1314. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc.št. 1710 k.o. Bate21_seja_tocka_1415. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 205/5 k.o. Trnovo21_seja_tocka_1516. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nad zemljiščem parc. št. 706/5 k.o. Trnovo21_seja_tocka_1617. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 ali 3350-115.ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam