Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Razpis za štipendiranje in sofinanciranje šolnin iz sredstev proračuna za leto 2005

DATUM OBJAVE 26. avgust 2005
VIR Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za družbene dejavnosti

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005 (Uradni list RS, št. 142/04 in 61/05) in v skladu s Pravilnikom o štipendiranju in sofinanciranju šolnin ter dodatnega strokovnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 76/05), Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
objavljaJAVNI RAZPIS
ZA ŠTIPENDIRANJE IN SOFINANCIRANJE ŠOLNIN
iz sredstev proračuna za leto 2005


1. Predmet javnega razpisa:
· štipendiranje dijakov in študentov,
· sofinanciranje šolnin za dijake in študente.

2. Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izobraževanja
dijakov in študentov v Republiki Sloveniji ali v tujini iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2005.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
· ima stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica,
· ima status dijaka ali študenta,
· ni prejemnik republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije,
· ni v delovnem razmerju.

4. Prijava:
Prijavite se lahko samo na obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki ga dobite v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, soba 27./III., od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure ali na spletni strani http://www.nova-gorica.si.

4.1. Prijavi mora prijavitelj priložiti:

1. podatke o družinskih članih (Obr. P-02),
2. dokazila o premoženjskem stanju (Obr. P-03),
3. izjave o dovolitvi vpogleda v podatke o dohodkih oz. prejemkih (Obr. P-04),
4. overjeno fotokopijo dokazila o učnem uspehu v preteklem šolskem oziroma študijskem letu,
5. originalno potrdilo o vpisu za naslednje šolsko oziroma študijsko leto,
6. dokazilo o višini šolnine (priložijo samo prosilci za sofinanciranje šolnine),
7. druga dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

4.2. Prijavi lahko prijavitelj priloži tudi:
· kratek življenjepis,
· dokazila o doseženih rezultatih na tekmovanjih,
· bibliografijo objavljenih del,
· potrdila o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških prireditvah ipd.,
· kritike in recenzije dosežkov na področju umetnosti in drugih področjih,
· dokazila o prejetih priznanjih ali nagradah,
· druga dokazila, ki kažejo na sposobnost in primernost kandidata.

4.3. Rok za prijavo je do 23.09.2005.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajte osebno v sprejemni pisarni 38./I. ali pošljite na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v zaprti kuverti s pripisom "Ne odpiraj - razpis za štipendiranje"

Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 12. ure istega dne vložena v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba 38/I).

Nepravočasne vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, uprava s sklepom vlogo zavrže.

5. Višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je 3.800.000 SIT.

6. Merila za izbor:
· dosežen učni uspeh,
· doseženi rezultati prijavitelja (točka 4.2).

Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana.

7. Pogoji za porabo sredstev:
O dodelitvi štipendij in sofinanciranju šolnin odloča Odbor za kulturo, šolstvo in šport, ki odloči tudi o številu dodeljenih štipendij oziroma obsegu sofinanciranja šolnin v okviru razpoložljivih sredstev. Odbor lahko odloči tudi, da se štipendija oziroma šolnina ne podeli.

Medsebojno razmerje med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom štipendi- je oziroma šolnine se uredi s pogodbo.

8. Dodatne informacije:
Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica 26./III. pri Majdi Stepančič, tel. 05/ 33 50 163 ali 33 50 161.

Prijavitelji bodo o odločitvi pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključe-
nem razpisu.ŽUPAN
Mirko Brulc

Razpisna dokumentacija - obrazci
Štipendiranje Razpisna dokumentacija 2005

Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju dodatnega strokovnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica
Štipendiranje - pravilnik
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti