Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 13. aprila 2023, ob 16. uri

DATUM OBJAVE 18. april 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 9. marca 2023

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu poročila

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Upravni odbor Univerze v Novi Gorici

Sklep o imenovanju Komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica 

Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika voljenih funkcionarjev Mestne občine Nova Gorica v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 

Ugotovitveni sklep o odstopu s funkcije člana Sveta zavoda Osnovna šola Dornberk in Sklep o imenovanju nadomestnega člana 

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Dornberk - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja Šolskega centra Nova Gorica - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

6. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 

7. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022, o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki sklada in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022, o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki sklada in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2023

8. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 za Mestno občino Nova Gorica in potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2023 za Mestno občino Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022 za Mestno občino Nova Gorica in potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2023 za Mestno občino Nova Gorica

9. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2022

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2022 

10. Predlog Sklepa o podaji soglasja Zavodu GOLEA, Nova Gorica, k zadolževanju

Sklep o podaji soglasja Zavodu GOLEA, Nova Gorica, k zadolževanju

11. Predlog Sklepa o dopolnitvi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica

Točka je bila umaknjena

12. Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica in Programa izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2023

Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica in Programa izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 

13. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvajanju projekta GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju projekta GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture

14. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Pravilniku o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica 

15. Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu 

16. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

17. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

18. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2022 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica 

19. Predlogi Sklepov o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2022 ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol ter direktorice Ljudske univerze Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Branik za leto 2022 

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Čepovan za leto 2022 

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Dornberk za leto 2022 

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Frana Erjavca Nova Gorica za leto 2022

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice OŠ Šempas za leto 2022

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ Kozara Nova Gorica za leto 2022 

Sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Ljudske univerze Nova Gorica za leto 2022 

20. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 3132/17, 3132/18 in 3132/19 k. o. Grgar ter parc. št. 1942/24 in 1942/3 k. o. Nova Gorica

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine parc. št. 3132/17, 3132/18 in 3132/19 k. o. Grgar ter parc. št. 1942/24 in 1942/3 k. o. Nova Gorica 

21. Predlog Sklepa o potrditvi osnutka Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica zunaj mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

Sklep o potrditvi osnutka Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica zunaj mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava