Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

3. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. marca 2019 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 07. marec 2019
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-20/2019-7
Nova Gorica, 7. marec 2019   

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 21. marca 2019 ob 15. uri
v veliki dvorani MONG.

 


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. februarja 2019

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov v nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške ter obrazložitev

Sklep o imenovanju Komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana EZTS »OBMOČJE OBČIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)«/» TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)« ter Sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

6.    Predlog Spremembe Statuta Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)

Sprememba Statuta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

7.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu ter obrazložitev

Predlog cene pomoči družini na domu od 1.4.2019

8.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih ter obrazložitev

Predlogi cen programov predšolske vzgoje

9.    Predlog Sklepov o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za  leto 2019 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Sklepi o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za  leto 2019 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

A. Preglednica Letnih programov GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter Letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in primestna naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava po koncesijah za leto 2019

B1. Program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju mesta Nova Gorica za leto 2019 - ( koncesionar Komunala d.d. Nova Gorica)

B2. Program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava za leto 2019– (koncesionar Želva d.o.o. Ljubljana)

B3. Program izvajanja GJS vzdrževanja občinskih javnih cest na območju mesta Nova Gorica in primestnih naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava v letu 2019 - (koncesionar Komunala d.d. Nova Gorica)

B4. Program izvajanja GJS vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica izven mesta Nova Gorica in primestnih naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava v letu 2019 - (koncesionar  KOLEKTOR CPG d.o.o.)

10.    Predlog Sklepa o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter-Vrtojba

Sklep o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter-Vrtojba ter obrazložitev

Obrazec 1 – Spremembe občinske meje

11.    Predlog Sklepa o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Kanal

Sklep o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Kanal

Obrazec 1 – Sprememba občinske meje

12.    Predlog Sklepa o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Komen  

Sklep o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Komen

Obrazec 1 – Sprememba občinske meje

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2935/26
k. o. Bate.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2935/26
k. o. Bate ter obrazložitev

Načrt parcele

14.    Predlog Sklepa o financiranju političnih strank in predlog Sklepa o določitvi sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov.

Sklep o financiranju političnih strank ter obrazložitev

Sklepa o določitvi sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov ter obrazložitev

 

 

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti