Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

5. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. maja 2019 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 09. maj 2019
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-26/2019-1
Nova Gorica, 9. maj 2019   

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 5. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 23. maja 2019 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 18. aprila 2019

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica in Sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju namestnika članice Občinske volilne komisije Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice Sveta Zavoda Kulturni doma Nova Gorica in Sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice Sveta Zavoda Glasbena šola Nova Gorica in Sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Sveta zavoda Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Kozara Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice Sveta zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica  in Sklep o imenovanju nadomestne članice ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada – Javni sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Sklep Nadzornega sveta št. 410-5/2019-7 in 410-6/2019-2 z dne 6.3.2019

Poročilo ustanovitelju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica z dne 18.3.2019

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018, Nova Gorica, februar 2019

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019, Nova Gorica, februar 2019

Sklep št. 014-6/2019-5 z dne 23. 4. 2019 in poročilo z dne 23. 4. 2019 Nadzornega sveta o stališču do Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018 in Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019

Poročilo neodvisnega revizorja; Valuta, družba za revizijo, d.o.o., Maribor, 25. 2. 2019

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka, d. o. o. v letu 2018

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka, d. o. o. v letu 2018  ter obrazložitev

Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka v letu 2018, z datumom marec 2019  

PTP, Bilanca stanja  31.12. 2018

PTP Izkaz poslovnega izida, 2018

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske, d. o. o., Nova Gorica za leto 2018

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske, d. o. o., Nova Gorica za leto 2018 ter obrazložitev

Letno poročilo o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske, d. o. o., Nova Gorica za leto 2018

10.    Predlog Odloka o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (druga obravnava)

Odlok o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravami ter obrazložitev

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2020 (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2020 ter obrazložitev

12.    Predlog Sklepa o namenitvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje

Sklep o namenitvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje ter obrazložitev

13.    Predlog Sklepa o namenitvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za nakup osebne in gasilske opreme ter gasilskega vozila

Sklep o namenitvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za nakup osebne in gasilske opreme ter gasilskega vozila ter obrazložitev

14.    Predlog Odloka o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (prva obravnava)

Odlok o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske ter obrazložitev

15.    Predlog Sklepa o odobritvi sredstev za promocijo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu.   

Sklep o odobritvi sredstev za promocijo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu ter obrazložitev


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 


dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti