Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

13. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 12. marca 2020 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 27. februar 2020
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-5/2020-1          
Nova Gorica, 27. februar 2020    


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 13. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 12. marca 2020 ob 15. uri
v konferenčni dvorani Obrtnega doma Nova Gorica (II. nadstropje),
Ulica Gradnikove brigade 6, Nova Gorica.

 


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 6. februarja 2020 

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o razrešitvi predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svetu zavoda Osnovna šola Solkan in sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Čepovan ter obrazložitev

Sklep o razrešitvi članice odbora za kulturo, šolstvo in šport in sklep o imenovanju nadomestne članice ter obrazložitev

6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o priznanjih Mestne občine Nova Gorica

7.    Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

8.    Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

9.    Predlog Sklepa v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova Gorica

Sklep v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Priloga

Sklep Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 17.7.2003

10.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)  

Odlok o dopolnitvi Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Priloge PPIP

Grafični del

12.    Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – dopolnitev marec 2020

Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – dopolnitev marec 2020 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – dopolnitev marec 2020

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica  

Sklep o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep Nadzornega sveta

Obrazložitev Sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada

Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada

Splošni pogoji poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada

14.    Predlog Sklepa o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica.  

Sklep o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

 


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 

 
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti