7. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v sredo, 23. oktobra 2019 ob 16. uri

Datum: 18.10.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-17/2019-23
Nova Gorica, 17. oktobra 2019


V A B I L O


Sklicujem 8. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


SREDO, 23. oktobra 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 7. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki je bila 25. 9. 2019
2.    Predlog Sklepa o podaji pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za obdobje 2019-2024
3.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                              Simon Rosič
                                            PREDSEDNIK

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam