Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

30. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 9. julija 2009, po zaključku nadaljevanja junijske seje

DATUM OBJAVE 02. julij 2009
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-2/2006
Nova Gorica, 1. julij 2009

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 30. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 9. julija 2009, po zaključku nadaljevanja junijske seje
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov
Odgovori 1
Priloga 1
Odgovori 2
Priloga 2

2. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Poročilo o izdanih sklepih 29. seje mestnega sveta z dne 19. junija 2009
Poročilo

4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Milojka Štrukelj Nova Gorica ter obrazložitev
Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica ter obrazložitev

5. Predlog odloka o spremembi odloka o sofinanciranju veteranskih organizacij (hitri postopek)
Odlok o spremembi odloka o sofinanciranju veteranskih organizacij in obrazložitev

6. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študenta v MONG
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študenta v MONG ter obrazložitev
Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)

6.A Predlog pisma o nameri v zvezi z gradnjo kampusa Univerze v Novi Gorici

7. Predlog odloka o OPPN Ob železniški postaji – sever (druga obravnava)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – sever ter obrazložitev

Občinski podrobni prostorski načrt ob železniški postaji v Novi Gorici

Prikaz umestitve načrtovane ureditve ureditvena situacija

Geodetski posnetek obtoječega stanja z vrisano mejo območja obdelave

Prikaz zasnove projektnih rešitev komunalne infrastrukture

Prikaz umestitve načrtovane ureditve -pregled parcelacije

Prikaz umestitve načrtovane ureditve - shematski prerez

Prikaz zasnove projektnih rešitev prometne infrastrukture

Prikaz umestitve načrtovane ureditve - tloris klet

Prikaz umestitve načrtovane ureditve - tloris pritličja

Prikaz umestitve načrtovane ureditve - tloris pritličja

8. Predlog odloka o OPPN Kulturni center (druga obravnava)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center v Novi Gorici ter obrazložitev

Občinski podrobni prostorski načrt - sprememba občinskega lokacijskega načrta kulturni center v Novi Gorici

Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - ureditvena situacija

Prikaz zasnove projektnih rešitev komunalne infrastrukture - el. instalacije

Geodetski posnetek obstoječega stanja z vrisano mejo območja obdelave

Načrt parcelacije

Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - prerezi

Prikaz zasnove projektnih rešitev prometne infrastrukture - prometna ureditev

Geodetski posnetek obstoječega stanja z označenimi rušitvami

Prikaz zasnove projektnih rešitev komunalne infrastrukture - str. instalacije

Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - klet

Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - ureditvena situacija z zelenimi površinami

Prikaz zasnove projektnih rešitev komunalne infrastrukture - zbirna karta

9. Predlog odloka o mestnem gozdu Panovec (druga obravnava)
Odlok o mestnem gozdu Panovec ter obrazložitev

10. Predlog sklepa v zvezi z Grgarskimi gmajnami
Sklep v zvezi z Grgarskimi gmajnami ter obrazložitev

11. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009, pridobitev parc.št. 1553/2 in 1554/2 k.o. Nova Gorica
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009 ter obrazložitev
Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč
Izjava Frančiškanskega samostana Kostanjevica
Grafični prikaz parcel

12. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4888/31 k.o. Branik
Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, zamenjava nepremičnin parc.št. 4888/31 za 25/7 k.o. Branik
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4888/31 k.o. Branik, dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, zamenjava nepremičnin parc.št. 4888/31 za 25/7 k.o. Branik ter obrazložitev
Poročilo o cenitvi nepremičnine
Grafični prikaz parcele 25/7 k.o. Branik
Grafični prikaz parcele 4888/31 k.o. Branik

13. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja nepremičnine parc. št. 1008/10 k.o. Kromberk
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja nepremičnine parc. št. 1008/10 k.o. Kromberk ter obrazložitev
Cenitev zemljišča

14. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1287/19 in 1287/17 k.o. Kromberk
Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, zamenjava nepremičnin parc. št. 1287/19, 1287/17 za 52/7 k.o. Kromberk
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1287/19 in 1287/17 k.o. Kromberk, dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, zamenjava nepremičnin parc.št. 1287/19, 1287/17 za 52/7 k.o. Kromberk ter obrazložitev
Poročilo o preliminarni oceni vrednosti nepremičnine
Grafični prikaz parcele 52/7 k.o. Kromberk


Mirko Brulc
ŽUPAN
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti